Ledenvergadering NBA

Op maandag 13 juni vindt de ledenvergadering van de NBA plaats. Het NBA-bestuur vindt het belangrijk leden te ontmoeten en daarom kiest het bestuur voor een fysieke bijeenkomst in Utrecht. Het is mogelijk de ledenvergadering online te volgen via een livestream. Online stemmen is volgens de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk. Uiteraard kunt u dan een collega-accountant machtigen om zo uw stem uit te brengen.

Wij hopen dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn en hun stem op de ledenvergadering in Utrecht of via een machtiging laten horen.  

Programma

 1. Opening en inleidend woord van de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen
  Het vaststellen van de notulen van de bijeenkomst van de ledenvergadering d.d. 13 december 2021.
 4. Jaaroverzicht 2021
  Het bespreken van het overzicht van de belangrijkste activiteiten van de NBA in 2021
 5. Jaarrapport 2021
  Het vaststellen van de rekening aan de hand van de onderstaande stukken en het verlenen van décharge op basis van deze stukken.
  a. Verslag
  b. Jaarrekening
  c. Overige gegevens
 6. Verkiezingen
  a. Verkiezing nieuw bestuurslid
  b. Verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter
  c. Vaststelling van het rooster van aftreden
  d. Benoeming van de accountant en de plaatsvervangend accountant
 7. Ontwerpverordeningen
  Het vaststellen van de in de vergaderstukken opgenomen ontwerpverordeningen.
 8. Uitreiking Loftrompet
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Praktische informatie

Datum maandag 13 juni 2022
Tijd

14.00 - 14.30 uur registratie en ontvangst

14.30 – 15.30 uur voorprogramma ‘Werken met Young Professionals'

16.00 – 18.00 uur ledenvergadering

Locatie Jaarbeurs Utrecht / Media Plaza. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet.
Online volgen U ontvangt de live stream voor het voorprogramma en/of de ledenvergadering. Let op: online stemmen is volgende de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk. Wilt u stemmen? Kom dan naar de ledenvergadering in Utrecht of machtig een collega-accountant

 

Geen lid van de NBA?

Contact

Heeft u een vraag? Stelt deze gerust. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 020-301 0 401 of ledenvergadering@nba.nl.