Vergadering Kring Zeeland/West-Brabant

Namens het kringbestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Kringvergadering, die zal worden gehouden op woensdag 6 juli 2022.

De kringvergadering wordt online gehouden aangezien er nog geen nieuwe vergaderlocatie is gevonden, na de sluiting van De Heyzon.

Deze bijeenkomst die gaat over externe verslaggeving en de valkuilen bij toetsingen wordt verzorgd door John Weerdenburg, praktisch adviseur voor MKB Accountants (Auxilium Adviesgroep). Onderwerpen die hierbij aan bod zullen komen, zijn:

  • Waardering van financiële vaste activa bij verwerving deelnemingen, met stille reserves;
  • Goodwill en impairment;
  • wettelijke reserves onder impact van Corona

Daarnaast zal John Weerdenburg aandacht besteden aan de 10 valkuilen bij toetsingen.

Wanneer er van tevoren specifieke vragen of stellingen zijn die u graag aan de orde wilt laten komen tijdens de vergadering, vernemen wij dit graag vooraf. Vanzelfsprekend is de lezing interactief en is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.  

Agenda:

  • Opening
  • Ingekomen stukken / mededelingen
  • Lezing John Waardenburg
  • Rondvraag
  • Sluiting

Wij verzoeken u uitsluitend via de website van de NBA zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

Tot slot: evenals op de voorgaande bijeenkomsten besproken, zijn uw collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage van harte welkom op onze bijeenkomsten als uw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via de NBA hiervoor benaderd worden, derhalve verzoeken wij u hierbij deze uitnodiging onder hun aandacht te brengen. Indien deze collega’s de vergadering willen bijwonen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven.

Met vriendelijke groet,
Namens NBA Kring Zeeland / West-Brabant,

Jeroen Verstegen RA 
Secretaris