NBA Helpt Webinar: Update NOW

Ook in 2022 gaan we verder met de succesvolle reeks NBA Helpt Webinars. We trappen het jaar af met, hoe kan het ook anders, een update over de NOW.

De onderwerpen die tijdens dit webinar aan de orde komen:

  • Gesprek met de klant:  Overwegingen bij het al dan niet gebruik maken van steunmaatregelen (levensvatbaarheid van ondernemingen), kosten/batenanalyse maar ook mentale reserves
  • Samenvoegen/combineren van opdrachten: Standaard 3900N en protocol NOW 3 en 4
  • Een update van de laatste FAQ’s rondom startersregeling
  • Startersregeling NOW 5 (zevende tranche)
  • Ervaringen met eindafrekeningen
  • Update vanuit de NBA Helpdesk: veelgestelde vragen én antwoorden

Sprekers

Gerrit Heijkoop (474x474)
Gerrit Heijkoop Host
Marcel Koestering (375x375)
Marcel Koestering AA Lansigt accountants en belastingadviseurs, lid van de commissie MKB

Marcel Koestering (1962) is sinds december 2020 lid van de Commissie MKB. Eerder was hij onder andere lid van de commissie eindtermen accountantsopleiding. 

Annette Houwaart (375x375)
Annette Houwaart-Nonhof Vaktechnische Helpdesk

Annette Houwaart-Nonhof AA is werkzaam bij de NBA op de vaktechnische helpdesk en actief in de mkb accountantspraktijk.

Remco ter Steege (201x201)
Remco ter Steege RA Director vaktechniek bij Mazars
Peter Leunge (353x353)
Peter Leunge Plaatsvervangend manager uitvoering NOW bij UVB

Peter is sinds maart 2020 betrokken bij de NOW-regeling en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het proces rondom de controle na de indiening van de definitieve berekening door de werkgever.

Nick Smits (375x375)
Nick Smits Beleidsmedewerker NOW-regeling bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid