AIB Ledengroepvergadering

Maak kennis met de nieuwe NBA-voorzitter en met de Faculty Business & Management

De ledengroepvergadering Accountants in business (AIB) zal online worden gehouden op dinsdag 1 februari 2022, van 16.00 tot 17.00 uur. Op de agenda staan naast (her)benoemingen van bestuursleden een ‘meet & greet’ met Kris Douma, plus een toelichting op de Faculty Business & Management.

Accountants in business kunnen zich aanmelden voor dit event dat in Zoom wordt gehouden en zij hebben van 21 tot en met 28 januari gelegenheid om online hun stem uit te brengen.

Het programma op 1 februari begint met een ‘meet & greet’ met de nieuwe NBA-voorzitter, Kris Douma. Dit biedt de kans om elkaar ‘live’ beter te leren te kennen en in gesprek te gaan over wat accountants in business bezighoudt. Hoe kunnen leden en de beroepsorganisatie ook in de toekomst elkaar het beste ondersteunen?

Over deze vraag gaat ook een toelichting die zal worden verzorgd door Coen Reinders, AIB-bestuurslid en voorzitter van de Faculty Business & Management. U hoort meer over de aanpak, plannen en belangrijkste thema’s waarmee deze Faculty de komende tijd aan de slag zal gaan. Hetzelfde geldt voor de Faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden, waarvan voorzitter Dirk ter Harmsel ons een beeld zal schetsen.

Wat het formele gedeelte betreft zal de uitslag worden gedeeld van de online stemming die vooraf aan de bijeenkomst plaatsvindt, inzake de herbenoeming van huidig AIB-voorzitter en NBA-bestuurslid Ingrid Hems en de benoeming van Pauline Derkman als nieuwe plaatsvervangend voorzitter.

Na het aflopen van de zittingstermijn (november 2021) van de bestuursleden Hannie Bovens (plaatsvervangend voorzitter) en Olivier van Thuijl, bestaat het AIB-bestuur nu uit vijf leden, conform het minimale aantal zoals bepaald in de verordening. Wij zien uit naar uw aanwezigheid en inbreng tijdens deze ledengroepvergadering op dinsdag 1 februari aanstaande.