Vergadering afdeling Zuid-Holland: Jurisprudentie van de Accountantskamer

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering op donderdag 1 december. Deze zal worden gehouden in Partycentrum Het Witte Paard, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp.

“Nederland rekent op zijn accountants” is de slogan die de NBA nu gebruikt. Maar waar mag de gebruiker van accountantsdiensten op rekenen? Hoe denkt de Accountantskamer daarover? Wat kunnen we leren van uitspraken van de civiele rechter als het gaat om de zorgplicht?

Dirk ter Harmsel, lid van de Accountantskamer en directeur vaktechniek Accountancy bij Alfa Accountants, vertelt over het werk van de Accountantskamer en gaat met ons in gesprek over onze beroepsuitoefening aan de hand van prikkelende stellingen, veel casuïstiek uit de rechtspraak en uit zijn eigen praktijk.

Traditioneel wordt op deze laatste vergadering van het jaar een dinerbuffet verzorgd. 

Het programma

18.00 - 19.30 uur     Dinerbuffet  
19.30 - 21.00 uur     Presentatie Dirk ter Harmsel en vragenrondje
21.00 - 21.15 uur     Pauze
21.15 - 21.45 uur     Mededelingen NBA en vragenrondje
21.45 uur                  Sluiting en netwerkborrel 

Wij verzoeken u via de website van de NBA zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn. 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens deze afdelingsbijeenkomst.