Vergadering afdeling Centrum

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de afdelingsvergadering op donderdag 8 december 2022, aanvang 15.45 uur. Deze afdelingsvergadering hebben we het onderwerp “Belastingplan 2023” in de middag en het onderwerp “Duurzaamheid” in de avond op de agenda staan.


Mevrouw mr. Marian Cordua zal in de middag een voordracht houden inzake het belastingplan 2023 en de dga. Zij zal daarbij ingaan op onderwerpen als wijzigingen in box 2 (excessief) lenen van en aan de BV, box 3, gebruikelijk loon, etc.

Marian is, na werkzaam te zijn geweest bij een big four kantoor en als manager fiscal advies bij een regional accountantskantoor, in 2008 als maat toegetreden tot de maatschap Marree & Van Uunen Belastingadviseurs waar zij naast fiscaaljuridische advieswerkzamheden ten behoeve van accountantskantoren, diverse fiscal trainingen verzorgt voor NBA, NOAB, etc.

De ontwikkelingen op duurzaamheidsverslaggeving volgen zich snel achter elkaar op. Accountants in hun verschillende rollen zullen hiermee te maken krijgen. Usha Ganga, themaregisseur Duurzaamheid bij de NBA, geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast bespreekt zij met jullie op welke manier de NBA de komende jaren het accountantsberoep gaat ondersteunen. Ook zal ze handvatten geven om aan de slag te gaan met de volgende stap op het gebied van duurzaamheid. Dat sluit goed aan op het verplichte PE-onderwerp duurzaamheid dat voor 2023 verplicht is voor alle accountants.

Tijd                         Onderwerp
________________________________________________
15.45 - 15.55 uur - Opening door de voorzitter

15.55 - 16.05 uur - Komende NBA-activiteiten door Fred de Vries

16.05 - 18.00 uur - Presentatie door Marian Cordua

18.00 - 19.00 uur - Dinerbuffet

19.00 - 20.20 uur - Presentatie door Usha Ganga

20.20 - 20.30 uur - Afsluiting