Bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA

Op maandag 12 december 2022 vindt de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA plaats. Het bestuur roept u op om deel te nemen aan deze bijeenkomst (16.00-18.00 uur) in de Jaarbeurs Utrecht / Media Plaza, Jaarbeursplein 6 in Utrecht. Het is ook mogelijk de bijeenkomst van ledenvergadering online te volgen via een livestream. Online stemmen is op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid niet mogelijk.

Programma

  1. Jaarplan
  2. Begroting
  3. Ontwerpverordeningen
    a. Ontwerpverordening op het Belanghebbendenorgaan  beroepsreglementering en op het College voor Beroepsreglementering en zijn subcommissies (Verordening op de organen voor de Beroepsreglementering)
    b. Ontwerpverordening tot wijziging van de verordening op de kostenvergoedingen
  4. Herbenoeming van de voorzitter

Lezing en debat: 'CSRD: vernieuwen tussen kansen en regels'

Het programma voorafgaand aan de ledenvergadering bestaat uit een lezing en debat over CSRD: vernieuwen tussen kansen en regels. Na een inspirerende lezing van natuurfilosoof en professor Matthijs Schouten vindt er een debat plaats onder leiding van BusySeasonTalks, over hoe de accountant de weg kan vinden op het gebied van CSRD.

Meer informatie »

Praktische informatie

Datum

maandag 12 december 2022

Tijd

12.30 - 13.30 uur - registratie en ontvangst voorprogramma + ledenvergadering

13.30 - 15.30 uur - Lezing en debat: CSRD: vernieuwen tussen kansen en regels (ook via livestram te volgen)

15.30 - 16.00 uur registratie en ontvangst ledenvergadering

16.00 - 18.00 uur - ledenvergadering

± 18.00 uur - borrel en diner

Locatie

Jaarbeurs Utrecht / Media Plaza. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet.

Online volgen

U ontvangt vooraf de inloggegevens en de link voor de livestream voor het voorprogramma en/of de ledenvergadering.

Let op: online stemmen is volgens de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk. Wilt u stemmen? Kom dan naar de ledenvergadering in Utrecht. Het verlenen van een volmacht was mogelijk tot woensdag 7 december 23.59 uur.

Vragen

Meer weten over het online volgen van de ledenvergadering of het stellen van vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Persoonsgegevens

De NBA maakt in het kader van de aanmelding/registratie voor de ledenvergadering en het faciliteren van de stemmingen tijdens de ledenvergadering gebruik van de diensten van een verwerker (LUMI). Met deze partij heeft de NBA afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk u vooraf aan te melden voor de ledenvergadering.

U bent van harte welkom op de locatie, Media Plaza / Jaarbeurs Utrecht. Wilt u tijdens de ledenvergadering stemmen, zorg dan dat u uiterlijk om 16.00 uur aanwezig bent voor registratie.

Als u online aan de ledenvergadering wilt deelnemen, neem dan contact op met ledenvergadering@nba.nl. Wij sturen u dan uw persoonlijke inloggegevens.