Vergadering Afdeling Zuid

Op woensdag 29 september van 16.00 tot 17.30 uur organiseert de NBA-afdeling Zuid een online webinar over o.a. het gebruik van data analyse bij de samenstel- en controlepraktijk.

Tom Koning van Cygnus Atratus heeft het gebruik van data-analysetechnieken als werkmethode binnen zijn accountantspraktijk verder ontwikkeld. Tijdens zijn presentatie gaat hij daarbij niet alleen in op die werkmethoden, maar geeft hij ook een aantal praktische voorbeelden. Tom is, naast zijn activiteiten in de samenstel- en controlepraktijk, actief als trainer, kwaliteitsbeoordelaar en auteur van o.a. het Handboek voor de Accountant.

Agenda 

  • 16.00 uur:  Opening
  • 16.05 uur:  Presentatie door Tom Koning over o.a. het gebruik van data analyse bij de  samenstel-  en controlepraktijk
  • 17.25 uur:  Nawoord en afsluiting