Vergadering afdeling Centrum

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de online afdelingsvergadering op donderdag 2 september 2021, aanvang 19.00 uur. Deze afdelingsvergadering hebben we het onderwerp “Cyber risk en security” op de agenda staan.

Zomaar een recente krantenkop: "Er is sprake van een explosieve toename van cyberaanvallen maar veel bedrijven zien het risico niet."

Daaruit blijkt duidelijk dat dit onderwerp interessant voor ons is. Waar zitten de risico’s? Gaat het alleen om de grotere organisaties of speelt het ook bij het MKB? En hoe afhankelijk zijn we daarbij van bijvoorbeeld de systemen van leveranciers? Wat betekent dat voor ons als financials? Wat doen we eraan en wat kunnen we eraan doen?

We hebben Floris van den Dool als spreker gevonden voor dit onderwerp.
Zijn voordracht wordt aangevuld met een situatie vanuit de praktijk. Begin dit jaar heeft een hack plaatsgevonden bij de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De NWO is een overheidsorganisatie die wetenschappelijk onderzoek stimuleert en daartoe subsidies toekent. Yvette Tuin, werkzaam binnen de NWO in het domein exacte en natuurwetenschappen, wil de ervaring van de NWO met en na de hack met ons delen.

Ing. Floris van den Dool RE is Managing Directeur bij Accenture Security waar hij sinds 2004 de Europese Cyber Security praktijk heeft uitgebouwd naar een team van meer dan 3000 mensen. Hij helpt overheden en multinationals bij het verbeteren van hun Cyber Security aanpak en is ook betrokken bij het integreren van Security binnen Cloud transformatie- en IT Outsourcing trajecten.

Floris vertegenwoordigt Accenture Security binnen de verschillende gremia van de EU en het World Economic Forum. Tevens is hij als part time docent verbonden aan de post doctorale IT Auditing opleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij de vakken Informatie Beveiliging en Computer Architecturen doceert. Voorafgaand aan Accenture was Floris Partner bij PwC.

De agenda voor deze online vergadering luidt als volgt:

Tijd                          Onderwerp
19.00 - 19.10 uur    Opening
19.10 - 20.00 uur  Presentatie door Floris van den dool en het delen van ervaring door Yvette Tuin - deel 1 
20.00 - 20.10 uur Pauze
20.10 - 20.45 uur Presentatie door Floris van den dool en het delen van ervaring door Yvette Tuin - deel 2
20.45 - 20.55 uur  Komende NBA Activiteiten door Fred de Vries 
20.55 - 21.00 uur Afsluiting