Webinar 'Een handleiding klimaat voor accountants'

Op woensdag 13 oktober organiseert de ‘groene community’ Planet Finance het webinar 'Een handleiding klimaat voor accountants'.

Vele accountants – in brede zin – stellen zichzelf de volgende vragen:

  • Wat betekent alle recente aandacht voor klimaat nu voor mijn beroep?
  • Weten organisaties wel wat de EU CSRD en EU Taxonomy voor hen impliceert
  • Hoe kan ik me comfortabeler voelen met dit onderwerp?

De Handleiding duurzaamheid: klimaat is het hoofdonderwerp van dit webinar, georganiseerd vanuit de ‘groene community’ Planet Finance. Deze nieuwe publicatie biedt handvatten voor accountants en is een rechtstreeks vervolg op de Publieke Managementletter Klimaat is financieel uit 2020. Doelstelling en toepassing van deze handleiding zal worden toegelicht door Fou-Khan Tsang (Alfa), een van de aanjagers van het thema duurzaamheid binnen de NBA en ‘ambassadeur’ van Planet Finance.

Tevens zoomen we tijdens dit webinar in op de nieuwe Europese verslaggevingsregels CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), die ingrijpende gevolgen hebben voor duizenden bedrijven in Nederland. Wilt u inzicht in welke duurzaamheidsinformatie organisaties binnen afzienbare tijd – intern en extern – op orde moeten hebben? Hierover spreekt Joep Rinkel, met een praktijkvisie en -ervaring namens Deloitte.

Overige sprekers worden op een later moment bekendgemaakt.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Concrete handvatten met betrekking tot het thema klimaat
  • Gebruik van de handleiding als raamwerk voor iedere accountant
  • Aankomende verplichtingen vanuit wet- en regelgeving, met name EU (Green Deal)
  • Aandachtspunten en aanknopingspunten voor verduurzaming, voor zowel grote organisatie als mkb

Sprekers

  • Fou-Khan Tsang RA, voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
  • Joep Rinkel RA, senior manager sustainability Deloitte
  • Overige sprekers worden later bekendgemaakt

Meld u aan voor dit webinar op woensdag 13 oktober 2021 (12.30 tot 14.00 uur), waarin u hoort hoe u invulling kunt geven aan uw verantwoordelijkheid ten aanzien van dit urgente thema.