Webinar 'Een handleiding klimaat voor accountants'

Op woensdag 13 oktober organiseert de ‘groene community’ Planet Finance het webinar 'Een handleiding klimaat voor accountants'.
 

Vele accountants – in brede zin – stellen zichzelf de volgende vragen:

 • Wat betekent alle recente aandacht voor klimaat nu voor mijn beroep?
 • Weten organisaties wel wat de EU CSRD en EU Taxonomy voor hen voor gevolgen heeft? 
 • Hoe kan ik me comfortabeler voelen met dit onderwerp?

De Handleiding duurzaamheid: klimaat is het hoofdonderwerp van dit webinar, georganiseerd vanuit de ‘groene community’ Planet Finance. Deze nieuwe publicatie biedt handvatten voor accountants en is een rechtstreeks vervolg op de Publieke Managementletter Klimaat is financieel uit 2020.

Als eerste spreker tijdens het webinar geeft Frans Rooijers (CE Delft) een inkijk in de visies van het Klimaatcrisis Beleid Team. Dit team van wetenschappers is in april van dit jaar opgericht om te bevorderen dat Nederland zijn klimaatdoelen daadwerkelijk realiseert en brengt daartoe sectorgerichte adviezen uit.

Doelstelling en toepassing van de handleiding zal worden toegelicht door Fou-Khan Tsang (Alfa), een van de aanjagers van het thema duurzaamheid binnen de NBA en ‘ambassadeur’ van Planet Finance.

Daarna zal Joost Kelderman (Stolwijk Kelderman), eveneens ambassadeur van deze community en lid van de werkgroep die de handleiding tot stand heeft gebracht, inzoomen op aanbevelingen, risico's én kansen voor het mkb. Wat is voor mkb-bedrijven al wel en niet verplicht mbt klimaat, en welke elementen hiervan bespreekt u als accountant met uw klant?

Tevens behandelen we tijdens dit webinar de nieuwe Europese verslaggevingsregels CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), die ingrijpende gevolgen hebben voor duizenden bedrijven in Nederland. Wilt u inzicht in welke duurzaamheidsinformatie organisaties binnen afzienbare tijd – intern en extern – op orde moeten hebben? Hierover spreekt initiatiefnemer van de Handleiding klimaat Joep Rinkel, met een praktijkvisie en -ervaring namens Deloitte.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Concrete handvatten met betrekking tot het thema klimaat
 • Gebruik van de handleiding als raamwerk voor iedere accountant
 • Aankomende verplichtingen vanuit wet- en regelgeving, met name EU (Green Deal)
 • Aandachtspunten en aanknopingspunten voor verduurzaming, voor zowel grote organisatie als mkb

Sprekers

 • Frans Rooijers, directeur onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, medeoprichter Klimaatcrisis Beleid Team (KBT)
 • Fou-Khan Tsang RA, voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
 • Joost Kelderman RA, partner en accountant bij Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten
 • Joep Rinkel RA, senior manager sustainability Deloitte

Meld u aan voor dit webinar op woensdag 13 oktober 2021 (12.30 tot 14.00 uur), waarin u hoort hoe u invulling kunt geven aan uw verantwoordelijkheid ten aanzien van dit urgente thema.