Webinar: Borgen en verbeteren van de wettelijke controle

Op 6 oktober 2021 (14.00 - 16.00 uur) organiseert het Platform niet-OOB een webinar over de lopende en komende ontwikkelingen rond de wettelijke controle.
 

De wettelijke controle staat weer volop in de belangstelling: momenteel wordt een wetsvoorstel van de minister van Financiën geconsulteerd en ook de kwartiermakers consulteren hun voorstel voor Audit Quality Indicators (AQI’s).

Dit zijn slechts twee van de vele onderwerpen die spelen en die van grote invloed zijn op het werk in de wettelijke controlepraktijk. Ook voor de niet-OOB-accountantsorganisaties.

De accountantssector zit niet stil. Er is al een aantal projecten gestart om de kwaliteit van de wettelijke controle te borgen en waar nodig te verbeteren. Denk hierbij aan de voorstellen rondom rapportage over fraude en continuïteit of de overdracht van de toetsing aan de AFM.

Meld u aan voor dit webinar, zodat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen en u zich kunt voorbereiden op de nieuwe situatie en kunt voldoen aan de nieuwe eisen.

Na dit webinar organiseert het Platform niet-OOB per kwartaal een webinar, waarin dieper wordt ingegaan op één of twee thema’s.

Aanmelden

Graag nodigen wij u uit voor dit webinar op 6 oktober 2021 van 14.00 - 16.00 uur. Meld u aan!

Mail uw wensen

Het Platform niet-OOB heeft een werkprogramma gemaakt. We willen ook graag van u weten waar uw behoeftes liggen rond de informatievoorziening, u de mogelijkheid geven om input te leveren aan de ontwikkelingen en ondersteuning te bieden. U kunt uw wensen en behoeften mailen naar Fred de Vries (projectleider Platform niet-OOB), f.devries@nba.nl. Dat kan nu al, dat kan ook nadat u bent bijgepraat op 6 oktober.