Webinar: Bewegende panelen rond werkgevers en klokkenluiders

De NBA Kennisgroep Compliance nodigt u uit voor de volgende kennissessie: De vertrouwenspersoon in het licht van bewegende panelen rond werkgevers en klokkenluiders. Dit webinar vindt plaats op dinsdag 2 november 2021 vanaf 16.00 tot circa 18.00 uur.
 

Wanneer moeten organisaties een vertrouwenspersoon aanstellen? Wie gaat er eigenlijk naar de vertrouwenspersoon? Zijn het helden? Zijn het mensen die steun nodig hebben? Hoe werkt een traject bij de vertrouwenspersoon? Wat levert dit op voor de organisatie? Doet de vertrouwenspersoon onderzoek? Hoe vertrouwelijk is vertrouwelijk melden?

Zo maar een paar vragen die opkomen als het gaat om het vak van vertrouwenspersoon.

Steeds meer organisaties gaan over tot het benoemen van een interne of externe vertrouwenspersoon. Soms vanuit eigen initiatief, of op aangeven van de arbeidsinspectie, of omdat gedacht wordt dat dit verplicht is vanuit wetgeving. Ook heeft de aanstaande Wet bescherming klokkenluiders hier invloed op. Deze op handen zijnde wet doet veel organisaties besluiten om een vertrouwenspersoon te benoemen.

De behandeling van deze wet is in een vergevorderd stadium. Hij dient uiterlijk op 17 december a.s. te zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het is op dit moment nog niet zeker of Nederland deze Europese deadline gaat halen, gezien de kritieken die belanghebbenden hebben geuit op dit wetsvoorstel.

Tijdens deze bijeenkomst gaat Cora Wielenga in op het vak van vertrouwenspersoon. Ze vertelt haar eigen verhaal en neemt u gaandeweg mee in de vele tips die zij aan organisaties te geven heeft. Dit doet zij vanuit het perspectief van vertrouwenspersoon, maar ook vanuit het perspectief van de melder, en die van het bestuur van een organisatie. Vanzelfsprekend staat ze ook stil bij de laatste stand van zaken van de Wet bescherming klokkenluiders. Moeten organisaties op 18 december dit jaar voldoen aan deze wet? Of krijgen we respijt?

Cora Wielenga is directeur van het Nederlands Compliance Instituut en vertrouwenspersoon voor meerdere organisaties.  

Aanmelden

Graag nodigen wij u uit voor dit webinar op 2 november 2021 van 16.00 tot circa 18.00 uur.