Vergadering Afdeling Zuid

Tijdens deze bijeenkomst geeft mr. Joop van Zijl een update over allerlei ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, zoals de impact van het Covid-19 beleid, thuiswerken en loonsancties bij ziekte. De vergadering zal online plaatsvinden.

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • 16.00 uur Opening
  • 16.05 uur Presentatie door mr. Joop van Zijl
  • 17.50 uur Nawoord en afsluiting

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

Wij hopen u op 29 november a.s. te mogen begroeten op deze afdelingsbijeenkomst.