Online Kristalprijsuitreiking 2021

Op dinsdag 30 november wordt de Kristalprijs 2021 uitgereikt. Deze prijs voor maatschappelijke verslaggeving in Nederland is in 2010 ingesteld door het Ministerie van EZK en de NBA. De resultaten van de Transparantiebenchmark 2021 (over het verslagjaar 2020) vormen de basis voor de Top 3, waaruit de jury een winnaar heeft verkozen.

Sprekers o.a. Diederik Samsom (EC) en Ab van der Touw (oud-CEO Siemens)
Sprekers zijn onder andere Diederik Samsom (Stafchef Europese Commissie), Lidewijde Ongering (SG Min. EZK), Klimaatgezant EZK Jaime de Bourbon de Parme, Ab van der Touw (voormalig CEO Siemens) en Monika Milz (Voorzitter Kristaljury). Naast de winnaar(s) van onder andere het meest transparante en meest innovatieve mvo-jaarverslag wordt op dat moment ook de ranking van de Top 20 en van de overige deelnemers van de Transparantiebenchmark bekendgemaakt.

Transparantiebenchmark & Kristalprijs
De Kristalprijs wordt ieder jaar toegekend. Sinds 2019 wordt de Transparantiebenchmark elke twee jaar gehouden en is daarmee om het jaar leidend voor de Kristal. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de mate van transparantie in maatschappelijke verslaggeving bij de circa 500 grootste organisaties van Nederland. De organisatie met de meest transparante verslaggeving komt in aanmerking voor de Kristalprijs.

Jurythema: Klimaat
In een jaar zonder benchmark is de Kristal een juryprijs. De jury bestaat uit Monika Milz (voorzitter), Petri Hofsté en professor Martin Hoogendoorn. Vanwege de omstandigheden als gevolg van COVID-19 is in 2020 geen Kristalprijs uitgereikt, maar werd er teruggeblikt op 20 jaar mvo in Nederland. Om die reden is dit jaar het jurythema ‘Transparantie over impact van klimaatfactoren in het licht van andere mondiale uitdagingen' meegenomen binnen de meting van de Transparantiebenchmark. Besteden organisaties voldoende aandacht aan de korte- en langetermijnrisico’s en kansen – inclusief de  financiële –  als gevolg van klimaatverandering in (inter)nationaal verband, en in hoeverre zijn organisaties daar transparant over? De beoordeling van het thema is gedaan op basis van de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De online Kristalprijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 30 november van 15.30 tot 16.40 uur. Om deze live te volgen dient u zich vooraf aan te melden.