IFRS 17 nader toegelicht

De NBA Branchegroep verzekeringsmaatschappijen, het Koninklijk Actuarieel Genootschap en EY nodigen u uit voor de tweede van een reeks bijeenkomsten over IFRS 17. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 mei van 15.00 uur tot 17.30 uur.

Na de invoering van Solvency II maakt de verzekeringsbranche zich nu op voor de invoer van de nieuwe verslaggevingsstandaard IFRS 17. Deze nieuwe verslaggevingsstandaard is ingrijpend en treedt per 1 januari 2023 in werking, rekening houdend met de aanpassing van de vergelijkende cijfers 2022. Multidisciplinaire teams zijn in samenspraak met adviseurs van accountants- en actuariële organisaties bezig met de implementatie.

Tijdens de eerste bijeenkomst in september 2020 hebben wij samen met u stilgestaan bij de basale vraag: waar gaat het ook alweer om en wat gaat de invoering van IFRS 17 voor mij betekenen? Na een introductie over IFRS 17 zijn we in gegaan op de impact van de nieuwe verslaggevingsstandaard op de data, systemen en processen van een verzekeraar.

Op 12 mei gaan we een slag dieper en staan we stil bij een aantal beleidsmatige en verslaggeving technische vraagstukken waar u te zijner tijd mee te maken krijgt en waar implementatieteams nu al tegenaan lopen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we vooral stil staan bij:

  • De transitie;
  • Nieuwe disclosure vereisten in de jaarrekening;
  • Movementanalyses.

Sprekers

Iris Steverink, manager reporting Solvency II, Achmea
Steven Uphof, FRPM IFRS Reporting Policies, a.s.r. Nederland,
Hildegard Elgersma e.a., IFRS-specialisten bij EY Consulting

Programma

15.00 - 15.15 uur Digitale ontvangst, opening en kennismaking aan de hand van een aantal vragen
15.15 - 16.00 uur Interactieve presentatie door Achmea, a.s.r. en EY– deel 1: transitie
16.00 - 16.10 uur Pauze
16.10 - 16.55 uur Interactieve presentatie door Achmea, a.s.r. en EY – deel 2: disclosures en movement analyse
16.55 - 17.20 uur Beantwoording van vragen
17.20 - 17.30 uur Wrap-up en next steps gevolgd door afsluiting

Een inspirerende bijeenkomst voor accountants en actuarissen van IFRS‑verzekeraars. We zien u graag op woensdag 12 mei aanstaande!