Vergadering Afdeling Zuid-Holland

Op donderdag 17 juni 2021 van 16.30 tot 18.15 uur organiseert de NBA-afdeling Zuid-Holland een online webinar over o.a. het gebruik van data‑analyse bij de samenstel- en controlepraktijk.

Tom Koning van Cygnus Atratus heeft het gebruik van data-analysetechnieken als werkmethode binnen zijn accountantspraktijk verder ontwikkeld. Tijdens zijn presentatie gaat hij daarbij niet alleen in op die werkmethoden, maar geeft hij ook een aantal praktische voorbeelden. Tom Koning is, naast zijn activiteiten in de samenstel- en controlepraktijk, actief als trainer, kwaliteitsbeoordelaar en auteur van o.a. het Handboek voor de Accountant.

Aansluitend blikt NBA-bestuurslid Monika Bankert kort met u terug op de ledenvergadering van 14 juni en zij kijkt ook graag met u vooruit naar het traject dat wordt ingezet om tot een opvolger voor Marco van der Vegte (onze huidige NBA-voorzitter) te komen.

Communities en faculties vormen de basis van de nieuwe governance van de NBA. Suzanne Vink, programmamanager regiocommunities, licht het communityconcept toe aan de hand van best practices van andere (beroeps)organisaties. Zij zal ook een korte demonstratie geven van het NBA-communityplatform en u meer vertellen over de ervaringen uit van de afdelingen Oost en Centrum, waar sinds januari dit jaar een pilot loopt voor het starten van een regiocommunity.

U kunt ook zelf al een kijkje nemen op het NBA-communityplatform. U gaat daarvoor naar: community.nba.nl en logt u in met uw ‘mijn-NBA gegevens’. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleiders.