Webinar Beroeps- en competentiemodel voor de openbaar, intern en overheidsaccountant

De NBA organiseert op 19 januari voor leden, stakeholders en overig geïnteresseerden het online webinar Beroeps- en competentiemodel voor de openbaar, intern en overheidsaccountant.

Competentiemodel openbaar accountantMet het model beoogt de NBA handvatten te geven voor de professionele (competentie)ontwikkeling van accountants die, in het licht van voor het beroep relevante externe ontwikkelingen, aansluit bij de persoonlijke wensen en ambities van de accountant.

Uit het model kunnen verschillende beroepsprofielen worden afgeleid. Prof. dr. Eddy Vaassen RA en prof. dr. Arco van de Ven RA doorlopen het model tijdens het webinar en zullen aan de hand van voorbeelden de toepassing van het model toelichten.

Er wordt tevens kort stil gestaan bij het zelfevaluatie-instrument voor de openbaar, intern en overheidsaccountant. Deze online tool is op basis van het beroeps-en competentiemodel ontwikkeld en voor leden per 4 januari 2021 beschikbaar via de MijnNBA omgeving.

Dit zelfevaluatie-instrument ondersteunt de accountant bij het formuleren van passende leerdoelen en het selecteren van de juiste leeractiviteiten in het kader van het op te stellen PE-plan.

Meer informatie over het zelfevaluatie-instrument voor de openbaar, intern en overheidsaccountant vindt u hier

Meer informatie?

Neem contact op met Daphne Kolk MMI, projectleider NBA, d.kolk@nba.nl/ 020-3010248