NBA Helpt webinar: Fraudesignalen in de steunmaatregelen

De op grote schaal verleende NOW-steun vraagt om een adequate controle, ofwel in de vorm van een derdenverklaring ofwel in de vorm van een accountantsverklaring. Misbruik van steunmaatregelen is daarom ook een onderwerp dat tijdens ieder NBA Helpt webinar ter sprake is gekomen.
 

Tijdens het NBA Helpt webinar van donderdag 28 januari vragen we Milo Cremers van uitvoeringsinstantie UWV welke meldingen zij afgelopen periode hebben ontvangen en wat zij van de accountant verwachten.

Het ISZW op haar beurt deelt concrete fraude onderzoeken en fraudesignalen; wat zijn rode vlaggen?

Vervolgens spreken we met Joeri Frietman over de openbare praktijk; wat ziet hij vanuit zijn adviesrol op het gebied van fraude en Wwft in het mkb?

En op welke wijze kan de NBA u hierin ondersteunen?

Tot slot de vraag wat we hebben geleerd van eerdere economische crisissen? Suzanne Visser van het AMLC deelt fraudesignalen in de brede zin met u.

Na ongeveer een uur legt host Gerrit Heijkoop vragen van u als deelnemer voor aan dit panel van experts. Heeft u al eerder vragen? Mail ze dan gerust naar evenementen@nba.nl. We ontvangen u graag weer donderdag 28 januari online.