Ervaringen en rol van Internal Audit bij beheersing COVID-19 crisis

NBA-LIO/ IIA-PAS webinar in samenwerking met Aon/COT

2020 is voor iedereen een bijzonder jaar. De COVID-19 crisis heeft een brede maatschappelijke impact. Veel organisaties werken hard om de impact van de COVID-19 crisis op onder meer hun klanten, stakeholders, financiële positie en supply chain te voorkomen of te minimaliseren. Dit vraagt om inzet en een bijdrage van alle onderdelen binnen een organisatie. Zo ook van Internal Audit.
 

Bijvoorbeeld door te toetsen in hoeverre Business Continuity Management en Crisismanagement voldoende is en waar verbetering nodig is. En door als internal auditor BCM en Crisismanagement te agenderen bij de riskmanager en/of directie/bestuur.

Dit zijn twee voorbeelden van hoe internal audit de verbinding kan vervullen tussen de verschillende beheersdisciplines en daarmee een bijdrage kan leveren aan de weerbaarheid en veerkracht van de organisatie.

Bent u benieuwd naar welke rol internal audit kan spelen bij BCM en Crisismanagement? Neem dan deel aan dit webinar dat door NBA-LIO en de PAS-commissie van IIA in samenwerking met Aon/COT wordt georganiseerd.

In dit webinar wordt in gegaan op een praktijkcasus (ziekenhuis). Daarnaast komt de NBA Handleiding over BCM en Crisismanagement internal audit aan bod. Deze handleiding is in 2019 ontwikkeld en verdient nu nog meer dan voorheen aandacht. Aon/COT behandelt een praktijkcasus, geeft graag ruimte om onderlinge ervaringen uit te wisselen en deelt tot slot praktische tips voor internal auditors hoe zij hun toetsende en adviserende rol kunnen vervullen.