Detecteren van Early Warning Signals

De NBA Kennisgroep Compliance nodigt geïnteresseerden uit om donderdag 15 april 2021 tussen 16.00 en 18.00 uur deel te nemen aan de volgende kennissessie. Deze keer wordt het onderwerp compliance verbonden aan governance.
 

De Wirecard-case heeft in Duitsland, maar ook internationaal, veel stof doen opwaaien, en hierover is het laatste woord nog lang niet gezegd. De (reputatie-)schade is groot, niet alleen voor Wirecard maar ook voor de stakeholders.

Tijdens deze bijeenkomst focussen wij ons op ‘early warning signals’ in deze case. De sprekers Martin Buitenhuis en Marlène Jans geven hun visie op deze internationale zaak. Martin Buitenhuis bekijkt de zaak vanuit het oogpunt van good governance en de signalen in de boarddynamiek, en Marlène Jans legt de link naar de compliance-functie. Welke signalen hadden al op een vroeg moment vragen moeten oproepen en tot actie moeten leiden?

Over de sprekers

Martin Buitenhuis, deskundige op het gebied van governance, gedrag en cultuur, en ondersteunt bestuurders en toezichthouders bij het realiseren van een effectieve bedrijfscultuur. Martin is Managing Consultant bij SeederDeBoer Consultancy in Amsterdam, en beschikt over ruim 14 jaar ervaring binnen de auditpraktijk, waarvan de afgelopen vijf jaar bij EY Board & Governance Services.

Marlène Jans is expert op het raakvlak tussen governance en compliance, met daarbij een focus op de risico’s voortkomend uit de bedrijfscultuur en het gedrag van medewerkers. Zij is director bij RSM Netherlands Consultancy (Governance, Risk & Compliance) en o.m. oprichter van de VCO Kennistafel Gedrag & Cultuur.