Vergadering Kring Zeeland/West Brabant

Namens het kringbestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Kringvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 16 september 2020 online.

Agenda: 

1.    

Opening (19.00 uur)

2.

Interactieve presentatie namens de NBA Werkgroep Fraude door Marianne van Kimmenade (werkzaam bij NBA, Sr. beleidsadviseur Fraude / Publieke Sector bij de Afdeling Beroep en Maatschappij) en Ariën Oskam RA (werkzaam bij Grant Thornton, Sr manager afdeling forensische accountancy en gerechtelijke deskundige)

3.

Sluiting (ca. 21.00 uur) 

Wij verzoeken u om u via de website van de NBA uiterlijk 4 werkdagen van tevoren aan te melden voor deze bijeenkomst en daarbij aan te geven of u deelneemt aan het diner. 

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om u uiterlijk 4 werkdagen vooraf af te melden bij b.jansen@nba.nl.
Uw collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage zijn eveneens van harte welkom op onze bijeenkomsten als uw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via de NBA hiervoor benaderd worden, daarom verzoeken wij u deze planning onder hun aandacht te brengen.

De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:

  • zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
  • zowel bij aanvang als aan het eind van de bijeenkomst ingelogd waren.

Wij hopen wederom op uw komst te mogen rekenen.
Met vriendelijke groet,

Jeroen J.M. Verstegen RA
NBA Kring Zeeland / West-Brabant
secretaris / vice-voorzitter