Samen aan de slag met IFRS 17

De toepassing wordt januari 2023 maar de implementatie vergt geen uitstel

pe
2

Weet u al welke kant het opgaat met IFRS 17? En wat het voor uw dagelijks werk gaat betekenen, oftewel hoe ziet uw wereld er vanaf januari 2023 uit? Is voor u ook nog onduidelijk wat precies de impact van deze nieuwe standaard is?

De NBA Branchegroep verzekeringsmaatschappijen, het Koninklijk Actuarieel Genootschap en EY nodigen u uit voor een ‘back to basic bijeenkomst’ inzake  IFRS 17 (‘terug naar het basiskamp’) om van de complexe werkelijkheid even terug te keren naar de basale vraag: waar gaat het ook alweer  om en wat gaat dit voor mij betekenen?  Vergelijk een bergbeklimmer die in zijn klim naar de top  een aantal (basis)kampen passeert en zich oriënteert en afvraagt: “volg ik het goede pad?”

Datum: donderdag 24 september 2020
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Zoom-sessie

De nieuwe verslaggevingsstandaard is vanaf januari 2023 van kracht. Daarbij moeten ook de vergelijkende cijfers over 2022 worden opgeleverd. Multidisciplinaire teams zijn in samenspraak met adviseurs van accountants- en actuariële organisaties bezig met de implementatie. Dit zijn veelal niet de personen die er te zijner tijd mee aan de slag moeten. En juist voor die laatste groep is deze bijeenkomst bedoeld.

Tijdens deze ‘back to basic bijeenkomst’ geven wij u een overzicht van de gevolgen van IFRS 17 voor uw werkzaamheden. Deze eerste bijeenkomst is de start van een aantal bijeenkomsten waarin dieper ingegaan wordt op beleidsmatige en verslaggevingstechnische vraagstukken waar u te zijner tijd mee te maken krijgt en waar implementatieteams nu (of in de nabije toekomst) tegenaan lopen. Een bijeenkomst om kennis te delen, van elkaar te leren en weer aangehaakt zijn.

Sprekers

  • Simon Miedema, Principal Reporting Specialist bij Aegon Nederland,
  • Ben Hellendoorn, Finance Manager Non-life Insurance bij Nationale Nederlanden,
  • Hildegard Elgersma e.a., IFRS-specialist bij EY Advisory

Programma

15.00 uur – 15.15 uur Digitale ontvangst, opening en kennismaking aan de hand van een aantal vragen
15.15 uur – 16.00 uur  Interactieve presentatie door Aegon, NN en EY– deel 1
16:00 - 16:05 uur Pauze
16.05 uur -  16.50 uur  Interactieve presentatie door Aegon, NN en EY – deel 2
16.50 uur – 17.00 uur     Wrap-up en next steps gevolgd door afsluiting
v.a. 17:00 uur Digitale borrel

 

Een inspirerende bijeenkomst voor controllers, actuarissen, senior management en beleidsmedewerkers van IFRS‑verzekeraars.  Maar ook belangrijk voor commissarissen en externe stakeholders die willen weten wat de gevolgen zijn voor de verslaglegging van de invoering van IFRS 17.