NBA HELPT Webinar: Standaarden bij verantwoording NOW-1

De NBA legt nieuwe standaarden ter consultatie voor aan de leden, in het kader van de verantwoording van de subsidiegelden uit de NOW-1-regeling. In een webinar op de slotdag van de consultatie belichten deskundigen de ins en outs van deze standaarden.

pe
1

De NBA heeft, samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nieuwe accountantsproducten ontwikkeld die meer zekerheid moeten bieden bij NOW-subsidies boven de € 125.000. In het accountantsprotocol van SZW zijn vier verschillende categorieën organisaties geïdentificeerd, op basis van de aard van de organisatie (controleplichtig of niet-controleplichtig) en de hoogte van de subsidie (meer of minder dan € 375.000). In de standaarden wordt onderscheid gemaakt tussen assurance en aan assurance verwante werkzaamheden.

Dit NBA HELPT-webinar gaat in op de totstandkoming van de standaarden, belicht de inhoud ervan en de controlerisico’s als gevolg van de coronacrisis. Ook wordt aandacht geschonken aan het accountantsprotocol van SZW. Het webinar is zowel bestemd voor controlerend accountants (intern en extern) als accountants in business.

15.00

Opening en welkom door host Gerrit Heijkoop

 

 

Proces en algemeen protocol door  Peter Eimers (partner EY, hoogleraar VU en projectleider NOW vanuit de NBA) en

Atie de Ruiter (beleidsmedewerker ministerie SZW)

 

 

Over het doel van de NOW, de rol van het UWV en vaststellen subsidie: Richard van Hienen, directeur accountantsdienst UWV.

 

 

 

Aan Assurance Verwante opdrachten door Diana Clement (partner Borrie accountants, oud-bestuurslid NBA en sinds maart lid van de werkgroep verantwoording NOW).  

 

 

Assurance opdrachten door Peter Eimers.

 

 

 

NBA Helpt: de NOW verklaart: Annete Houwaart, accountant en werkzaam bij de NBA op de vaktechnische helpdesk en actief in de mkb accountantspraktijk.

 

 

NBA Helpt live!

Gelegenheid om uw vragen te stellen aan het panel:

  • Peter Eimers
  • Atie de Ruiter
  • Richard van Hienen
  • Diana Clement
  • Annette Houwaart

 

+/- 16.30 uur

Einde

 

Het webinar biedt veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen door deelnemers. Webinar-host is Gerrit Heijkoop.

Dit NBA HELPT-webinar is gratis voor leden van de NBA. Het wordt gehouden op donderdag 24 september van 15.00 uur tot circa 16.30 uur, inclusief een Q&A aan het slot.

Aan deelname aan het webinar is 1 PE toegekend. Voorwaarden voor het toekennen van PE aan dit webinar zijn:

  1. Dat u zich voorafgaand aan het webinar heeft aangemeld.
  2. Dat u het webinar live volgt. Aan terugkijken van het webinar wordt geen PE toegekend.
  3. Tijdens het webinar wordt op 2 momenten een controlewoord doorgegeven. Schrijft u dit woord op zodat u deze onthoudt.
  4. Na afloop ontvang u van ons een e-mail waarin u, naast de evaluatie, deze 2 antwoorden kunt invullen. Als u beide antwoorden juist heeft ingevuld ontvangt u van ons uw PE-certificaat ten behoeve van uw PE-registratie. Bewaar hierbij ook deze bevestigingsmail van aanmelding.