Accounttech What/If-sessie: De strijd om bedrijfsdata

Heeft de accountant de sleutel van de kluis?

Accountantskantoren, softwarebedrijven en andere gespecialiseerde partijen maken zich achter de schermen op voor strategische bewegingen om hun positie te claimen in de strijd om bedrijfsdata. De komende jaren kon er wel eens een flinke strijd ontbranden.

Bedrijfsdata is goud waard. Want deze data geeft bv (voorspellende) inzichten in hoe systeemrisico’s zich ontwikkelen, hoe sectoren of regio’s er economisch voor staan, waar frauderisico’s ontstaan, waar kansen liggen voor sales of marktontwikkeling, hoe we kunnen komen tot circulair gebruik van materialen of hoe we heel gericht debiteurenrisico’s kunnen aanwijzen. De mogelijkheden zijn eindeloos. In deze verkenning verkennen we welke mogelijkheden er zijn, welke partijen zich opmaken om die mogelijkheden te ontsluiten en welke mogelijke bijwerkingen er zijn.

In potentie heeft de accountant hier ook een grote kans. Zodra goede waarborgen rondom de (toegang tot) bedrijfsdata een hot issue wordt, zouden kantoren hierop kunnen inspringen door een ‘digitale kluis’ te bieden. Met zo’n kluis kan een bedrijf dan zelf zeggenschap houden over welke data voor welke toepassing ter beschikking worden gesteld.

Vooraf een prikkelende paper ‘De strijd om de bedrijfsdata’ ontwikkeld om de discussie over dit onderwerp op gang te brengen.

Dagvoorzitter: Nart Wielaard

Nart Wielaard is zelfstandig schrijver / adviseur. Hij werkt hoofdzakelijk op het vlak van de digitale transformaties en de dataficatie van de samenleving. Wielaard helpt opdrachtgevers complexe thema's terug te brengen tot overtuigende en begrijpelijke verhalen. Hij schreef meerdere boeken waaronder de bestseller Wij Zijn Big Data. 

 

Sprekers

Alexander Leppink
BDO heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het ontsluiten van de data van haar klanten en heeft nu een platform staan om daadwerkelijk nieuwe inzichten aan klanten te geven daarmee. Wat is er nu mogelijk? Welke (al dan niet baanbrekende) nieuwe inzichten zijn er straks mogelijk? De grote lijn: accountant wordt nu echt adviseur, het 'jaarwerk' is alleen maar een basis.

Bio Alexander Leppink
Drs. Alexander Leppink RA is partner-aandeelhouder bij BDO. Hij verantwoordelijk voor outsourcing, innovatie en online dienstverlening. Sinds 1996 is hij initiatiefnemer van diverse grootschalige innovaties binnen de accountancysector, waarbij de digitale transformatie van organisaties en online (samen)werken een centrale rol speelt.

 

Martin de Bie
Softwarehuizen zijn druk doende om 'kralen te rijgen' en toegang te krijgen tot bedrijfsdata vanuit allerlei bronnen. Kijk naar VISMA, Exact maar ook anderen. Maar als ze eenmaal de spin in het web van de bedrijfsdata zijn, wat betekent dat dan voor de positie van de accountant? Is die rol dan niet een beetje uitgespeeld? Geeft de accountant de data van zijn klanten niet zomaar weg zonder iets terug te krijgen? En wie staat er eigenlijk bij stil of er wel op een verantwoorde manier met die data wordt omgegaan? Zou het accountantsvak op dat onderwerp niet de regie moeten pakken en zich opwerpen als 'hoeder van de bedrijfsdata' voor haar klanten?

Bio Martin de Bie
Martin de Bie is adviseur innovatie bij 216 Accountants en bij Netsam Participaties. Bij 216 Accountants vormen data-driven systemen de basis voor diepgaand financieel advies voor het MKB. Ook is hij actief in de nationale en internationale Accounttech beweging. En als vertegenwoordiger van de NBA actief als voorzitter van de digitale werkgroep bij de EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for SMEs) en is hij bij Accountancy Europe digitalisatie expert van het SME team.

Lucas Hoogduin
Nu alle data zo'n beetje beschikbaar is en aan elkaar geknoopt kan worden ontstaan er heel andere manieren om zekerheid over informatie te krijgen. Denk aan overspannende controles, maar ook aan data-analyse. Techbedrijven en ander grote partijen hebben de kennis en de diepe zakken om dat te doen en zouden de accountant dan uit onverwachte hoek kunnen 'aanvallen'. En zij zijn in tegenstelling tot accountantskantoren niet gereguleerd. 'Google kan technisch gezien zo een realtime jaarrekening oplepelen'

Bio Lucas Hoogduin
Lucas Hoogduin is werkzaam bij de KPMG Global Solutions Group in Berlijn als Audit Director, belast met innovatie op het gebied van Data Science. Lucas heeft 43 jaar ervaring op het gebied van accountantscontrole en toegepaste statistiek. Hij schreef KPMG’s toekomstvisie, waarin data science, de aggregatie van assurance, en het grootschalig gebruik van dataverzamelingen centrale thema's zijn.

 

Plus: hoe ziet een datagebaseerde aanpak voor accountantscontrole eruit en wat moet er daartoe gebeuren op het vlak van regelgeving/standaarden?