Webinar: Relatie tussen commissarissen en accountants van woningcorporaties

Dit webinar wordt samen georganiseerd door de NBA en de VTW.

 

In de VTW handreiking ‘Spel met meerwaarde, de relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant’ staan 12 aanbevelingen voor de praktijk.

Aan de praktijk is het de uitdaging om deze aanbevelingen om te zetten in daadwerkelijke acties, zodanig, dat zij bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen de RvC en de accountant.

Er is via een enquête onderzocht in hoeverre commissarissen en accountants van corporaties met de 12 aanbevelingen aan de slag zijn gegaan.

In het webinar zullen de belangrijkste resultaten van de enquête worden gepresenteerd en zal er door enkele experts worden gereflecteerd op deze resultaten.

Programma

10:00-10:10 Welkom/inleiding door dagvoorzitter Ben Spelbos (commissaris en oud partner PwC)
10:10-10:20 Presentatie belangrijkste onderzoeksresultaten door Albert Kerssies (directeur VTW)  en Johan Scheffe (beleidsmedewerker NBA)
10:20-10:35 Reflectie op onderzoeksresultaten door accountant Lizan Goossens Kloek (partner Deloitte en voorzitter NBA Stuurgroep woningcorporaties)
10:35-10:50 Reflectie op onderzoeksresultaten door commissaris Andre Loogman
10:50-11:00 Pauze
11:00-11:15 Reflectie op onderzoeksresultaten door commissaris Margot Scheltema
11:15-11:55 Discussie, vragen en antwoorden..
11:55-12:00

Afsluiting door Ben Spelbos


PE

Voor het inhoudelijke programma van dit webinar is PE in aanvraag.