Tax integrity voor compliance-officers (2)

Dit webinar is een vervolg op het webinar Tax integrity voor compliance officers op 14 september 2020. Deze keer gaan we dieper in op de relevantie van dit onderwerp voor de financiële Instellingen.

In juli 2019 heeft De Nederlandsche Bank tax integrity stevig op de kaart gezet door de publicatie  Good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken. Dit sluit aan bij internationale ontwikkelingen rond fiscale integriteit. Ook zien we dat de banken bij de implementatie van de good practices van DNB deze doorvertalen naar hun klanten. De Kennisgroep Compliance vindt het daarom belangrijk om kennis over dit onderwerp te delen.

Wat wordt nu concreet verstaan onder tax integrity, wat betekenen deze ontwikkelingen voor financiële instellingen, en waar lopen financiële instellingen tegen aan om deze good practices te implementeren? Wat zijn vervolgens vanuit hun klanten (ondernemingen) de ervaringen met financiële instellingen die de tax integrity aanpak van DNB doorvertalen? Welke interne beheersmaatregelen worden van ondernemingen verwacht op dit gebied?

Op maandag 14 september 2020 organiseerde de Kennisgroep Compliance een webinar over tax integrity, waarbij het onderwerp vanuit verschillende perspectieven werd belicht. Op donderdag 8 oktober 2020 gaan we dieper in op de relevantie van dit onderwerp voor financiële instellingen, waaronder ook trustkantoren. Presentaties worden verzorgd door Jaap van Dijk, director bij RSM Netherlands Consultancy B.V. en Jeroen Bik, Principal Fiscaal Advies van ING Domestic Bank Nederland. Er wordt veel ruimte geboden voor de dialoog en het stellen van vragen.

Community Kennisgroep Compliance

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de NBA community kennisgroep Compliance voor leden en niet-leden werkzaam in compliance. Voor meer informatie over de kennisgroep en aanmelden voor deze community: