LIO-Webinar: PE-plan en reflectie hierop

Speciaal voor LIO-leden die dit jaar al zijn overgegaan naar het nieuwe PE-systeem organiseert de NBA een webinar ter ondersteuning bij het bijhouden en afronden van de PE-portfolio.

Met ingang van 1 januari 2020 ben je overgegaan op het nieuwe PE-model. Gezien de deadline van 1 oktober hebben de meeste LIO-leden inmiddels al een PE-plan met leerdoelen en leeractiviteiten samengesteld. Samen met de uiteindelijke leerresultaten en de persoonlijke reflectie hierop vormen zij onderdeel van het op te stellen PE-Portfolio.

Met dit gratis webinar wil de NBA jou helpen met de reflectie op je plan van aanpak.

Meld je aan voor dit webinar op 23 oktober a.s., van 10-12 uur.

Inhoud webinar

De volgende onderdelen komen tijdens dit interactieve webinar aan bod:

  • Welke leeractiviteiten heb je ondernomen die aansluiten bij je leerdoelen;
  • Hoe reflecteer je met de STARR-methode op je leeractiviteiten om te beoordelen of je leerdoel behaald is.

In het webinar wordt vooral ingegaan op het reflecteren op je leeractiviteiten, daarnaast geven we ook een inkijk in de beoordeling van PE-portfolio’s.

Deelnemers aan dit webinar hebben al leerdoelen geformuleerd en leeractiviteiten ondernomen. Mocht je nog niet toegekomen zijn aan deze stappen, dan adviseren wij je om je in te schrijven voor een ander webinar.

Kosten

Deelname aan het webinar is gratis.

Voorbereiding voor het webinar

Vast onderdeel van het programma vormt het bespreken van je eigen plan van aanpak in kleine werkgroepjes. Daarmee leer je ook van de ervaringen van collega’s. Verdiep je in de STARR-methode indien deze je nog niet bekend is.

Meer informatie over de STARR-methode, Handleiding PE-model en voorbeeldportfolio’s vind je op de pagina: Wat betekent het nieuwe PE-model voor mij.