Webinar: Nieuwe PE-regeling en schrijven PE-plan (VOL)

Per 1 januari 2021 gaat de laatste en grootste groep PE-plichtige NBA-leden over naar het nieuwe PE-systeem. En dat betekent dat velen een switch moeten maken van het PE-uren bijhouden naar het schrijven van een PE-plan. Een PE-plan met leerdoelen en leeractiviteiten die samen met de uiteindelijke leerresultaten en de persoonlijke reflectie daarop onderdeel zijn van de op te stellen PE-Portfolio. 

Er zijn ook nog plaatsen op: 16 december.

Maar hoe schrijf je een PE-plan?

Met dit gratis webinar wil de NBA jou helpen bij het opstellen van je PE-plan. Want een goed PE plan is een belangrijke basis voor de verantwoording van je leeractiviteiten en -resultaten gedurende het jaar.

Meld je aan en ontdek hoe de nieuwe PE-systematiek meer waarde toevoegt aan je permanente ontwikkeling.

Inhoud webinar

Tijdens deze interactieve voorlichting komen de volgende onderdelen ruim aan bod:

  • Het waarom van de overstap naar een outputgericht PE systeem;
  • Het formuleren van leerdoelen die aansluiten bij je werkzaamheden;
  • Het selecteren van leeractiviteiten die passen bij je leerdoelen; met tops en tips.

In het webinar wordt ook kort ingegaan op het reflecteren op je leeractiviteiten en op de beoordeling van PE-portfolio’s.

Kosten

Deelname aan het webinar is gratis.

Voorbereiding voor het webinar

Vast onderdeel van het programma vormt het bespreken van je eigen PE-plan in kleine werkgroepjes. Daarmee leer je ook van de ervaringen van collega’s. Zorg dat je vooraf hebt nagedacht over je eigen PE plan. Gebruik dit formulier als voorbeeld.

Kijk voor meer informatie op https://www.nba.nl/PE2019