Vergadering Afdeling Zuid-Holland

Kleine en middelgrote ondernemingen met behoefte aan geld komen zelden uit bij non-bancaire financiers. Dit komt omdat het aanbod zeer divers is en er veel mogelijkheden zijn. Tijdens deze bijeenkomst geeft Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB Financiering, een presentatie over de algemene ontwikkelingen rondom non-bancaire financiering. 

 

Bert Duurland licht vervolgens het initiatief toe om te komen tot een keurmerk voor MKB Financieringsadviseur dat in samenwerking met onder andere NBA en SRA wordt ontwikkeld.

Wij verzoeken u om u via de website van de NBA aan te melden voor deze bijeenkomst. 

De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:

  • zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
  • gedurende vergadering zijn ingelogd.