Vergadering Afdeling Noord - online

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de online afdelingsvergadering op maandag 23 november 2020, aanvang 19.00 uur.

 

Agenda

  • 19.00 -19.10 uur - Opening
  • 19:10 - 20:50 uur - Interactieve presentatie namens de NBA Werkgroep Fraude door Sander Kranenburg RA (voorzitter van de werkgroep en werkzaam bij PWC) en Marianne van Kimmenade (secretaris van de werkgroep en werkzaam bij de NBA).  
  • 20:50 - 21:00 uur - Rondvraag en sluiting

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze online bijeenkomst aanwezig zult zijn.

Wij hopen u op maandag 23 november te mogen begroeten op deze afdelingsbijeenkomst.