Ledenvergadering ledengroep accountants in business – Webinar Axel Arnbak

De ledenvergadering van de ledengroep accountants in business vindt dit jaar online plaats vanwege de coronacrisis.   

pe
1

De stemming voor de benoeming van een nieuw bestuurslid, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zal online plaatsvinden. Zie ook nieuwsbericht: Het ledengroepbestuur aib draagt Mark Cremers RA voor als nieuw bestuurslidDe themavergadering vindt plaats via een webinar met spreker Axel Arnbak.

Rooster van aftreden

Ledengroep bestuur aib 2021 2022 2023 2024
Mevr. M. (Malika) Bensellam-Bouhtala RA MSc   X    
Mevr. J.M.J. (Hannie) Bovens RA RC X      
Dhr. Drs. M.J. (Mark) Cremers RA       X
Mevr. Drs. P.M. (Pauline) Derkman RA   X    
Mevr. I.M. (Ingrid) Hems AA     X  
Dhr. Drs. C.J.H. (Coen) Reinders RA     X  
Dhr. Drs. O.M. (Olivier) van Thuijl RA X      

De NBA is bezig met een traject om de governance te herzien. De ledengroepen zijn geregeld in de Wet op het accountantsberoep.
De benoeming van bovengenoemde leden wordt beëindigd zodra de ledengroepen niet langer in de Wet op het accountantsberoep zijn opgenomen.

Over Axel Arnbak

Axel Arnbak is advocaat bij De Brauw, Blackstone & Westbroek en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

Hij publiceert over cybersecurity, privacy, internet of things, kunstmatige intelligentie en over de NSA en Europese inlichtingendiensten. Zijn publicaties leidden tot parlementaire debatten op Europees en Nederlands niveau en worden vaak aangehaald in (inter)nationale media zoals de Financial Times, de Wall Street Journal en CBS News. Verder heeft hij een column bij het FD.

Axel spreekt regelmatig in Nederland, Europa en de Verenigde Staten op hackerscongressen tech events in parlementen en op universiteiten over technologie, recht, maatschappij en hun continu veranderende verhouding. Hij zit dicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen (inter)nationale internetregulering en kent de impact voor overheden en bedrijven. Is een robuuste en betrouwbare informatiesamenleving nog wel in ons bereik, als over vijf jaar de hele wereld toegang heeft tot snel internet? Hoe moeten we omgaan met cyberoorlog, cybercrime, hacktivisme en de constante druk op privacy? Kan ik mijn computers en communicatie nog wel beveiligen? Hoe dan?

Axel zal een live hack doen waar elke deelnemer tijdens het webinar aan mee kan doen. Na afloop kunt u zichzelf dan ook Ethisch Hacker noemen.

Stemmen verkiezing

Vanaf 15 april kunnen accountants in business zich aanmelden voor zowel het webinar als het online stemmen. Zodra een lid heeft aangegeven online te willen stemmen krijgen zij van LUMI inlogcodes. De periode om online te stemmen is van 11 tot 25 mei. Tijdens het webinar op 27 mei wordt de uitslag bekend gemaakt.

Download