NBA HELPT webinar NOW-regeling in de praktijk

De NBA organiseert donderdag 11 juni het vijfde NBA HELPT Webinar, waarin deze keer de NOW-regeling in de praktijk centraal staat.

 

pe
1

Eerst komen de meest gestelde vragen – en antwoorden - aan bod aan de NBA Helpdesk over de NOW-regeling. Vervolgens spreken we met specialisten van binnen en buiten de NBA over allerlei aspecten, waaronder verslaggevingsaspecten, van de NOW-regeling, zoals:

  • Het concernbegrip in de NOW regeling en hoe deze te interpreteren bij maatschappen met BV’s, intercompany transactie met (buitenlandse) vennootschappen, personal holdings, groepen met vof’s en vaste inrichtingen?
  • Wie behoort er tot de groep en wat moet je consolideren/samennemen voor de regeling?
  • Uitleg over het omzetbegrip in de NOW-regeling. Welke baten, subsidies en ontvangsten vallen hier wel en niet onder en wat is regulier?
  • Uitleg over de referentieperiode, zoals de effecten van gebroken boekjaren, herstructureringen voor of na 1 maart, inbreng in BV’s per 01-01-2020.
  • Ethische discussie over de doelstelling van de regeling in relatie tot de letterlijke inhoud ervan.  Wanneer is de ondernemer compliant, maar deugt het toch niet en wanneer is het echt fraude. Waar ligt de grens?
  • Update over onze vorderingen ten aanzien van de benodigde accountantsverklaring(en) en de standaarden/protocollen om de werkzaamheden uit te voeren.

Programma

15:00 uur Opening en welkom door host Gerrit Heijkoop

15:05 uur

De NBA Helpdesk

De NBA HELPT-helpdesk over vragen rondom NOW-regeling. Annette Houwaart, accountant en belastingadviseur, werkzaam bij NBA op de vaktechnische helpdesk en ook actief in de mkb accountantspraktijk.

15:15 uur Omzetbegrip
Door Diana Clement, partner bij Borrie Accountants in Amstelveen, tot juni 2019 plaatsvervangend NBA-voorzitter en sinds maart lid van de werkgroep verantwoording NOW.
15:30 uur Concernbegrip
Door Gerard van Santen, partner bij EY tot 2018 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving sinds 2019 waarnemer namens de NBA. Binnen de RJ is hij ook voorzitter van de werkgroep pensioenen en de klankbordgroep SBR en voorzitter van de Rate Regulated Activities Working Group bij EFRAG. (JW: soort Europese equivalent van de RJ).
15:40 uur Verslaggeving van de NOW-regeling
Met Dingeman Manschot, Partner Financial Reporting bij Mazars en lid van de Raad voor de jaarverslaggeving.
15:50 uur Praktijkvragen
Met John Weerdenburg, accountant, eigenaar van Auxilium Adviesgroep. 
16:00 uur NBA Helpt live!
Gelegenheid om vragen te stellen aan het panel: Diana Clement, Annette Houwaart, Gerard van Santen, Dingeman Manschot en John Weerdenburg.
± 16.30 uur   Einde


Aan deelname aan het webinar is 1 PE uur toegekend.

Voorwaarden voor het toekennen van PE aan dit webinar zijn:

  1. Dat u zich voorafgaand aan het webinar heeft aangemeld.
  2. Tijdens het webinar wordt op 2 momenten een controlewoord doorgegeven. Schrijft u dit woord op zodat u deze onthoudt.
  3. Na afloop ontvang u van ons een e- mail waarin u, naast de evaluatie, deze 2 antwoorden kunt invullen.
  4. Aan terugkijken van het webinar wordt geen PE toegekend.

Als u beide antwoorden juist heeft ingevuld ontvangt u van ons uw PE-certificaat ten behoeve van uw PE-registratie. Bewaar hierbij ook deze bevestigingsmail van aanmelding.