NBA HELPT webinar NOW-regeling in de praktijk

De NBA organiseert donderdag 11 juni het vijfde NBA HELPT Webinar, waarin deze keer de NOW-regeling in de praktijk centraal staat.

 

Eerst komen de meest gestelde vragen – en antwoorden - aan bod aan de NBA Helpdesk  over de NOW-regeling. Vervolgens spreken we met specialisten van binnen en buiten de NBA over allerlei aspecten, waaronder verslaggevingsaspecten, van de NOW-regeling, zoals:

  • Het concernbegrip in de NOW regeling en hoe deze te interpreteren bij maatschappen met BV’s, intercompany transactie met (buitenlandse) vennootschappen, personal holdings, groepen met vof’s en vaste inrichtingen?
  • Wie behoort er tot de groep en wat moet je consolideren/samennemen voor de regeling?
  • Uitleg over het omzetbegrip in de NOW-regeling. Welke baten, subsidies en ontvangsten vallen hier wel en niet onder en wat is regulier?
  • Uitleg over de referentieperiode, zoals de effecten van gebroken boekjaren, herstructureringen voor of na 1 maart, inbreng in BV’s per 01-01-2020.
  • Ethische discussie over de doelstelling van de regeling in relatie tot de letterlijke inhoud ervan.  Wanneer is de ondernemer compliant, maar deugt het toch niet en wanneer is het echt fraude. Waar ligt de grens?
  • Update over onze vorderingen ten aanzien van de benodigde accountantsverklaring(en) en de standaarden/protocollen om de werkzaamheden uit te voeren.

Noteert u vast in uw agenda: op 25 juni weer van 15.00 – 16.30 uur staat een volgend NBA Helpt webinar gepland waarin we verder ingaan op de NOW verantwoording.