NBA HELPT-webinar 'NOW verantwoording'

Op woensdag 8 juli organiseerde de NBA het zevende NBA Helpt webinar, waarin de NOW verantwoording centraal stond.

 

Tijdens het webinar kon nog niet worden beschikt over het controleprotocol vanuit SZW voor controles van NOW-subsidieverstrekkingen boven de  125.000 euro. Ook de bijbehorende standaarden vanuit de NBA zelf zijn nog niet beschikbaar, evenmin als de ‘derdenverklaring’ vanuit SZW zelf, voor subsidies tussen de 25.000 en 125.000 euro.

Tijdens het webinar werd wel een update gegeven over de status van die derdenverklaring en over het assurancedeel van de NOW-verantwoording, waarin sprake is van differentiatie. Ook werd stil gestaan bij een aantal praktische en concrete (fraude)risico’s en dilemma’s rondom de verantwoording. Daarnaast werd aandacht gegeven aan de planning van werkzaamheden.

Host van dit webinar is Gerrit Heijkoop. Sprekers zijn achtereenvolgens:

  • Wouter Koolmees (minister van SZW), met een videoboodschap aan het accountantsberoep;
  • Marco van der Vegte (voorzitter NBA);
  • Peter Eimers (partner bij EY, hoogleraar audit & assurance VU en vanuit de NBA betrokken bij het overleg met SZW);
  • Annette Houwaart (NBA Helpdesk).

Zoals gebruikelijk tijdens de NBA Helpt-webinars is het laatste deel bestemd voor het live beantwoorden van vragen vanuit de deelnemers en het ingaan op praktische problemen waar leden nu al tegenaan lopen.

Specifieke informatie over de NOW regeling treft u op deze pagina

Aan deelname aan het webinar is 1 PE toegekend. Voorwaarden voor het toekennen van PE aan dit webinar zijn:

  1. Dat u zich voorafgaand aan het webinar heeft aangemeld.
  2. Dat u het webinar live volgt. Aan terugkijken van het webinar wordt geen PE toegekend.
  3. Tijdens het webinar wordt op 2 momenten een controlewoord doorgegeven. Schrijft u dit woord op zodat u deze onthoudt.
  4. Na afloop ontvang u van ons een e-mail waarin u, naast de evaluatie, deze 2 antwoorden kunt invullen. Als u beide antwoorden juist heeft ingevuld ontvangt u van ons uw PE-certificaat ten behoeve van uw PE-registratie. Bewaar hierbij ook deze bevestigingsmail van aanmelding.