Vergadering Kring Friesland

Het onderwerp van deze kringvergadering is: Jaarrekeningactualiteiten en toesingen.

Op deze bijeenkomst zal John Weerdenburg van Auxilium ons meenemen in een tweetal thema's.

Enerzijds zal hij aandacht besteden aan jaarrekeningactualiteiten (de verwerking van onroerende zaken). Anderzijds zullen de ervaringen bij de toetsingen namens de Raad van Toezicht NBA aan bod komen. Welke valkuilen kennen we inmiddels, en welke do's and don'ts uit de praktijk kun je in acht nemen?

Wanneer er van te voren specifieke vragen of stellingen zijn die je graag aan de orde wilt laten komen tijdens de vergadering, vernemen wij dit graag vooraf. Vanzelfsprekend is de lezing interactief en is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Agenda

Tijd Onderwerp
17.30 - 18.30 uur - Opening
- Ingekomen stukken / mededelingen
- Lezing John Weerdenburg 
18.30 - 19.15 uur Dinerbuffet
19.15 - 20.15 uur - Vervolg lezing
- Rondvraag
- Sluiting
- Informele afsluiting