Vergadering afdeling Noord-Holland

Maandag 20 januari is de afdelingsbijeenkomst Noord-Holland. 


Presentatie door Gert Jan Jordaan met de titel: 'Update externe verslaggeving'

De heer Jordaan zal in een 2 uur durende presentatie enige wijzigingen bespreken in de regels voor externe verslaggeving. Zeker nu het seizoen voor het samenstellen en controleren van de jaarrekening 2019 is gestart, acht het afdelingsbestuur dit onderwerp van belang voor accountants die betrokken zijn bij jaarverslaggeving, hetgeen bij de meeste onder ons het geval zal zijn.

Over Gert Jan Jordaan
Drs. Gert-Jan Jordaan RA (1971) is partner bij HKLW Registeraccountants. Daarnaast is hij docent aan de Nyenrode Business Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verzorgt verder cursussen verslaggeving aan accountants, controllers en juristen voor oa. de SRA, NBA en de Erasmus Universiteit. Tevens is hij bestuurslid van het NBA Stagebureau.

Bewijzen van deelname
De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:
- zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
- zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.

De agenda

 1. 16.00 uur - opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. 16.05 - 18.10 uur - Presentatie door Drs. Gert Jan Jordaan RA met de titel: 
  'Update externe verslaggeving' 
  De presentatie zal voor een korte koffie- en thee pauze worden onderbroken.
 5. 18.10 – 18.15 uur - Rondvraag en sluiting

Daarna gelegenheid voor een drankje en een gemeenschappelijk diner (wel opgeven). Meld u aan en geef daarbij aan of u wel/niet zult deelnemen aan het diner.

Volgende afdelingsvergaderingen
U kunt alvast de volgende data in uw agenda reserveren voor de vergaderingen in 2020:

 • Maandag 16 maart 2020;
 • Maandag 25 mei 2020 (deze vergadering vangt aan om 15:00 uur en eindigt 18:30);
 • Maandag 21 september 2020;
 • Maandag 16 november 2020.