Vergadering Kring Friesland

Onderwerp: Duurzaam beleggen langs drie assen / Beleggen en vermogensbeheer

Op deze bijeenkomst zullen de heren Gerard Stienstra en Henk Vis (Van Lanschot Bankiers) ons meenemen in een tweetal thema’s.

Het eerste deel van de lezing zal in het teken staan van Duurzaam beleggen langs drie assen, te weten Actief aandeelhouderschap, Best-in-Class en het omgaan met voorkeurscriteria.

Na de break komt hun Core Satelite-strategie aan bod. Hoe belegt men feitelijk, met welke doelstellingen, samenhang en het onderscheid in beleggingsinstrumenten. Kortom, we krijgen een actieve inkijk in de interessante wereld van beleggen en vermogensbeheer.

Wanneer er van te voren specifieke vragen of stellingen zijn die je graag aan de orde wilt laten komen tijdens de vergadering, vernemen wij dit graag vooraf. Vanzelfsprekend is de lezing interactief en is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Agenda:

 17.30 uur - 18.30 uur  

 - Opening
 - Ingekomen stukken / mededelingen
 - Lezing Van Lanschot

 18.30 uur - 19.15 uur

 - Dinerbuffet 

 19.15 uur - 20.15 uur

 - Verzolg lezing
 - Rondvraag
 - Sluiting   

 

 - Informele afsluiting


Wij verzoeken je uitsluitend via de website van de NBA zo spoedig mogelijk te laten weten of je bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.
   
De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:

  • zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
  • zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.

Tot slot: evenals op de voorgaande bijeenkomsten besproken, zijn je collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage van harte welkom op onze bijeenkomsten als jouw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via NBA hiervoor benaderd worden, derhalve verzoeken wij je hierbij deze uitnodiging onder hun aandacht te brengen. Indien deze collega’s ook meekomen naar de vergadering, dan verzoeken wij je vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven.