Vergadering Kring Zeeland/West-Brabant

Onderwerp: actualiteiten externe verslaggeving voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Agenda

  1. Opening (om 19.00 uur)
  2. Presentatie door John Weerdenburg AA, directeur eigenaar Auxilium Adviesgroep
  3. Korte pauze (om circa 20.00 uur)
  4. Vervolg presentatie John Weerdenburg AA
  5. Sluiting (circa 21.15 uur)

Wij verzoeken u om u via de website van de NBA uiterlijk 4 werkdagen van tevoren aan te melden voor deze bijeenkomst.

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om u uiterlijk 4 werkdagen vooraf af te melden bij b.jansen@nba.nl.

Uw collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage zijn eveneens van harte welkom op onze bijeenkomsten als uw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via de NBA hiervoor benaderd worden, daarom verzoeken wij u deze planning onder hun aandacht te brengen.

De NBA verstuurd, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:
-   zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
-   zowel aan het begin als aan het eind van het webinar ingelogd zijn

Wij hopen wederom op uw komst te mogen rekenen.