NBA Helpt webinar: NOW praktijkcases

Op donderdag 10 december organiseren we alweer het tiende NBA helpt webinar: NOW praktijkcases. Tijdens dit webinar staan uw vragen en ingezonden praktijkcases centraal.

pe
1

Aan de hand van praktijkcases behandelen enkele experts kort de theoretische basis. 

Tijdens het webinar gaan we ook in de meest recente kamerbrief over verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW. Peter Leunge, coördinator team auditzaken bij het ministerie van SZW, zal dit verder toelichten. Ook vertelt hij over bijzonderheden die naar voren zijn gekomen bij de eerste controles.

Anja Bast, directeur vaktechniek Flynth, zal ingaan op de samenloop van steunmaatregelen en Gerrit Kroes, zelfstandig gevestigd accountant, deelt ervaring en inzichten uit de praktijk bij de verantwoording.  

Daarna behandelen de experts de ingezonden praktijkcases; waar loopt u tegenaan en wat is het advies van de experts?  Cases en vragen die u vooraf kunt inbrengen en tijdens de uitzending ook live aan de experts kunt stellen. Uiteraard kijken we ook naar de meest gestelde vragen aan de NBA Helpdesk.

Natuurlijk kunt u ook tijdens de uitzending uw vragen stellen aan onze moderators achter de schermen en worden een aantal van deze vragen ook weer ‘live’ voor aan het panel tijdens ‘NBA helpt live’.

Sprekers

15.00 uur

Opening en welkom met Gerrit Heijkoop.
Annette Houwaart AA, accountant en werkzaam bij de NBA op de vaktechnische helpdesk en actief in de mkb accountantspraktijk.
Drs. Berthold de Jong RA is medewerker bureau vaktechniek van de NBA met als aandachtsgebied audit & assurance. Namens de NBA leidt hij het vaktechnisch panel NOW. Daarnaast is Berthold universitair hoofddocent audit & assurance aan de postmaster accountancy opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Peter Leunge, is senior Auditmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is sinds maart 2020 betrokken bij de NOW-regeling en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het proces rondom de controle na de indiening van de definitieve berekening door de werkgever.

Anja Bast RA, Directeur vaktechniek Flynth. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring in de accountancy met roots in de auditpraktijk. Ook is ze universitair docent geweest en heeft ze vaktechnische en compliance functies gehad. Het grootste deel van haar loopbaan is zij werkzaam in de MKB-praktijk.

Gerrit Kroes RA, zelfstandig gevestigd accountant, werkzaam geweest als accountant in business, ervaring in samenstel- en controlepraktijk vanuit eigen praktijk alsook vanuit adviesfunctie service organisatie.

stephan-broodbakker.jpg

Stephan Broodbakker RA MSc is senior manager vaktechniek bij BDO waar hij zich voornamelijk bezig houdt met Assurance vraagstukken. Hij is lid van het NOW support team en ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van de NOW-werkzaamheden.

Hugo van Campen AA RB, werkzaam bij NBA op de vaktechnische helpdesk en ook actief in de mkb accountantspraktijk.
16:00 uur NBA Helpt live!
Gelegenheid om vragen te stellen aan het panel
  • Anja Bast
  • Gerrit Kroes
  • Annette Houwaart
  • Hugo van Campen
± 16.30 uur   Einde

PE

Aan deelname aan het webinar is 1 PE toegekend. Voorwaarden voor het toekennen van PE aan dit webinar zijn:

  1. Dat u zich voorafgaand aan het webinar heeft aangemeld.
  2. Dat u het webinar live volgt. Aan terugkijken van het webinar wordt geen PE toegekend.
  3. Tijdens het webinar wordt op 2 momenten een controlewoord doorgegeven. Schrijft u dit woord op zodat u deze onthoudt.
  4. Na afloop ontvang u van ons een e-mail waarin u, naast de evaluatie, deze 2 antwoorden kunt invullen. Als u beide antwoorden juist heeft ingevuld ontvangt u van ons uw PE-certificaat ten behoeve van uw PE-registratie. Bewaar hierbij ook deze bevestigingsmail van aanmelding.