Accounttech meeting

De geplande What/if-sessie van 16 aril gaat niet door.Deze sessie vervalt en wordt vervangen door een artikel(reeks) met de sprekers, waar mogelijk ondersteund met video-materiaal.  Hier nogmaals de informatie over de sessie.

Algoritmes krijgen steeds meer invloed op onze beslissingen. Daarbij gaat het om systemen die, met ‘simpele’ rekenregels op basis van data, beslissingen nemen of adviezen geven, maar ook om complexere lerende en/of voorspellende systemen. Maatschappelijk komt de vraag op of dat allemaal wel goed gaat. En kunnen accountants of auditors een rol spelen als dat van ze wordt gevraagd? En zo ja, welke rol? 

Over what/if-sessies

Deze eerste what/if-sessie over algoritmes gaat niet door, maar dit jaar volgen er meer. Sessies die telkens voorafgegaan worden door verkenningen over het onderwerp. Sluit u aan bij de community Accounttech op LinkedIn om niets te missen.

 

Sprekers

Marlies van Eck werkt bij eLaw, centrum voor Recht en Digitale Technologie, aan Universiteit Leiden en is principal consultant bij Hooghiemstra & Partners. 

Haar specialisatie is AI  & bestuursrecht en de gevolgen van de inzet van nieuwe technologie door de overheid voor de burger en zijn rechtsbescherming. 

Jan Middendorp is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de VVD en is o.a. woordvoerder Overheid en Digitalisering, Grensregio’s en Rijksdienst/Rijksvastgoed. Jan werkte eerder 15 jaar in het bedrijfsleven bij BKB, ABN AMRO en Rothschild in Nederland, India en Engeland. Hij studeerde Geologie en Economie (cum laude) aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. In juli 2018 lanceerde hij de initiatiefnota Online Identiteit en Regie op Persoonsgegevens, in oktober 2018 het VVD 5 puntenplan: Voor een Digitale Overheid die Werkt en in mei 2019 de initiatiefnota Menselijke grip op Algoritme. Jan is lid van de parlementaire commissie Digitale Toekomst, ondervoorzitter van de Commissie I&W en voorzitter van de commissie GROS in het Benelux parlement

Frank van Praat is werkzaam bij KPMG en leidt het 'Trusted Analytics’ team. Dit team adviseert organisaties over de beheersing van (geavanceerde) data analyse en kunstmatige intelligentie. Daarnaast voeren zij audits en beoordelingen uit op (AI-) algoritmes. Frank heeft een achtergrond als programmeur en data analist, en heeft zich bij KPMG verder ontwikkeld op het gebied van IT risico management, (geavanceerde) data analyse en de menselijke kant van kunstmatige intelligentie.

Jaap van Bruchem is werkzaam als audit manager binnen de sector IT van de Auditdienst Rijk. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het opzetten van een programma voor het auditen van algoritmes en als lead IT auditor verantwoordelijk voor het coördineren van de IT audits binnen de accountantscontrole van VWS.