Geannuleerd - Werksessie 'Omgaan met dilemma's in de zorg'

Deze bijeenkomst gaat niet door.

De NBA volgt nauwlettend de informatie en adviezen van het RIVM en de GGD met betrekking tot het Coronavirus. Deze week is besloten om de volgende maatregel in te voeren, in navolging van het kabinetsbesluit:

De bijeenkomsten met meer dan 25 personen worden voor de komende vier weken (tot en met 10 april) geannuleerd. Wekelijks wordt er besloten over verlenging.

Er is nog geen besluit genomen of en wanneer deze bijeenkomst wel door kan gaan. Zodra daar duidelijkheid over is zullen wij u per e-mail berichten.

 

Een onderzoek naar misstanden in de zorg. Maatregelen van de minister om fraude, belangenverstrengeling, zorgverwaarlozing en excessieve winstuitkeringen bij zorgaanbieders te voorkomen. En een openbare reactie van de NBA over ongewenste bemoeienis van accountants.

Voldoende ingrediënten om hier samen met collega-accountants in de zorg over te sparren tijdens de Werksessie ‘Omgaan met dilemma’s in de zorg’. Een werksessie georganiseerd door de NBA en Nyenrode en die tevens onderdeel is van de pilot Community Zorg.

Dit programma is geschikt voor accountants werkzaam in/voor de zorg in brede zin.

Programma werksessie

13.30 - 14.00 uur

Ontvangst

14.00 - 15.30 uur

Start programma werksessie

  • Inleiding begrippenkader uitwisselen
  • Bespreken van ingebrachte voorbeelden

15.30 -15.50 uur

Pauze

15.50 - 17.30 uur

Vervolg werksessie

  • Hervatten voorbeelden bespreken
  • Benoemen moresprudentie
  • Plenaire terugkoppeling
  • Afronding

17.30 uur

Afsluiten werksessie en borrel

 

Trainer

Sacha Spoor, adviseur en trainer Integriteitmanagement Nyenrode

Voorbereiding en inhoud werksessie

Praktijkvoorbeelden spelen een grote rol tijdens de sessie en uw inbreng daarbij is belangrijk. De trainer vraagt u één of twee voorbeelden mee te nemen die u zelf heeft meegemaakt en die morele vraagstukken opleverden.

Tijdens de werksessie wordt een inventarisatie gemaakt van de voorbeelden en kiezen de deelnemers één of twee voorbeelden om verder uit te werken. Daarnaast het verzoek om onderstaande informatie door te nemen:

Community Zorg

Voor accountants in en voor de zorg heeft de NBA als pilot een community Zorg gestart. Wil je de discussie online voortzetten of wil je even sparren met een collega-accountant in de zorg of op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Meld je dan aan voor de community.

pe
3