Geannuleerd - Symposium over de maatschappelijke rol van banken en accountantsorganisaties

Deze bijeenkomst gaat niet door.

De NBA volgt nauwlettend de informatie en adviezen van het RIVM en de GGD met betrekking tot het Coronavirus.

Er is nog geen besluit genomen of en wanneer deze bijeenkomst wel door kan gaan. Zodra daar duidelijkheid over is zullen wij u per e-mail berichten. 

De NBA organiseert op donderdag 16 april samen met de Nederlandse Vereniging van Banken een symposium over de maatschappelijke bijdrage van accountants(organisaties) en banken. Het symposium start om 15.00 uur en vindt plaats bij de NBA in Amsterdam. Een symposium om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld over maatschappelijke vraagstukken zoals: de strijd tegen witwassen, tegengaan van klimaatverandering en de Nederlandse schuldhulproute. 

Sprekers

Dr. Jan Sijbrand (toezichthouder bij PwC en voorheen directeur toezicht bij DNB) en dr. Marcel Canoy (auteur van het boek ‘De bank van de goede bedoelingen, de ramen open bij de Rabobank) delen hun visies, observaties en dilemma’s vanuit hun ervaring. In de vorm van een interview zullen prof.dr. Auke de Bos RA (namens NBA) en mr. Floris Mreijen (namens NVB) ingaan op de rol van brancheorganisaties.

Een uitdagend symposium voor commissarissen, bestuurders, senior management en beleidsmedewerkers van banken en accountantsorganisaties.  Maar ook interessant voor externe stakeholders die geïnteresseerd zijn in de (maatschappelijke) doelstellingen van deze organisaties. 

Programma

 • 14.30 uur: ontvangst
 • 15.00 uur: opening door dagvoorzitter
 • 15.10 uur: reflectie op bijdragen van accountants en banken door Marcel Canoy
 • 15:40 uur: Visie op maatschappelijke rol banken en accountants door Jan Sijbrand
 • 16.10 uur: pauze
 • 16.45 uur: dubbelinterview van de dagvoorzitter met Floris Mreijen en Auke de Bos vragen uit de zaal
  - Visies op de maatschappelijke bijdrage van de sector
  - Wat is effectief, ofwel wat werkt en wat niet
  Paneldiscussie           
 • 17.30 uur:  afsluiting door de voorzitter
 • 17.40 uur: netwerkborrel