Vergadering Kring Zeeland/West-Brabant

De ontvangst vindt plaats tussen 17:30 - 18: 00 uur. et diner wordt om ca. 18:00 uur geserveerd.
 
De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1.

  Opening

2.

Verslag van de vorige vergadering

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Presentatie over NBA Themagroepen 

5.

Presentatie over Wet Arbeidsmarkt in Beweging door mevrouw mr. Liesbeth Mijnsbergen, Jurist arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht, Sigma Personeelsdiensten B.V. te Goes

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Wij verzoeken u om u via de website van de NBA uiterlijk 4 werkdagen van tevoren aan te melden voor deze bijeenkomst en daarbij aan te geven of u deelneemt aan het diner. Eventuele dieetwensen kunt u doorgeven aan b.jansen@nba.nl

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om u uiterlijk 4 werkdagen vooraf af te melden bij b.jansen@nba.nl.

Uw collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage zijn eveneens van harte welkom op onze bijeenkomsten als uw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via de NBA hiervoor benaderd worden, daarom verzoeken wij u deze planning onder hun aandacht te brengen.

De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:
- zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
- zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.

Wij hopen wederom op uw komst te mogen rekenen.
Met vriendelijke groet,


Jeroen J.M. Verstegen RA
NBA Kring Zeeland / West-Brabant
secretaris / vice-voorzitter