Vergadering Afdeling Noord

Maandag 16 september is de afdelingsvergadering van Afdeling Noord. Onderwerpen van deze avond zijn: Flinc, de weg naar investeerders en Actuele ontwikkelingen op het gebied van fraude.

Agenda

1.  Opening
2.  Vaststelling agenda
3.  Ingekomen stukken en medelingen
4.  Mededelingen door afgevaardigden bestuur NBA
5.

Presentaties:

Flinc, de weg naar investeerders
Flinc is onderdeel van de regionale ontwikkelingsmaatschappij de NOM, het ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Flinc biedt innovatieve ondernemers ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, gericht op financieringsvraagstukken. Vaak gaat dit om een langdurige en intentieve samenwerking met de ondernemer, met als doel het succesvol invullen van de financieringsaanvraag. Flinc helpt bij het professionaliseren van het businessplan, waarna Flinc het plan onder de aan-dacht brengt bij haar financieringsnetwerk, bestaande uit meer dan 250 financiers. De doel-stelling van Flinc is het stimuleren van de economie en het creƫren van werkgelegenheid in Noord-Nederland.
Op 16 september komt Bjorn Redmijer, projectmanager bij Flinc, graag langs om meer te vertellen over de dienstverlening van Flinc voor MKB-ers met groeiambitie. De dienstverlening van Flinc kan interessant zijn voor de klanten, werkgevers of organisaties van accountants in Noord Nederland.

Actuele ontwikkelingen op het gebied van fraude
Al ruim een halve eeuw bekleedt Hoffmann met succes de positie van marktleider en opinion leader op het gebied van bedrijfsrecherche en riskmanagement. Het bedrijf heeft inmiddels bijna honderd medewerkers in dienst en het voert jaarlijks gemiddeld 1.200 onderzoeks- en adviesopdrachten uit. Hoffmann's specialisten zetten hun kennis, ervaring, integriteit en onaf-hankelijkheid in om fraude te bestrijden en te voorkomen. Zij houden nieuwe fraudemethoden nauwlettend in het oog.
Ron Nieuwendijk (senior consultant recherche bij Hoffmann) praat ons graag bij over actuele ontwikkelingen in zijn vakgebied. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere Actuele vormen van fraude (CEO fraude) en Wat in een organisatie moet worden gedaan als er fraude wordt ontdekt.

6.  Rondvraag
7.  Sluiting (ca. 21.30 uur)

Graag voor uiterlijk woensdag 11 september 2019 laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn en of u deelneemt aan het buffet.