Vergadering Kring Friesland

De volgende kringvergadering Friesland is op dinsdag 5 november. Het onderwerp is: Van WWZ naar de WAB.

 

De heer Jan Bijlholt, advocaat bij Alderse Baas Advocaten te Joure, zal deze lezing verzorgen.

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. De WWZ is nu redelijk ingedaald. Per 1 januari 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht worden. Kortom, we zullen stilstaan bij een scala aan onderwerpen als ontslagrecht, transitievergoeding, billijke vergoeding, aard van dienstverbanden en platformarbeid.

Wanneer er van te voren specifieke vragen of stellingen zijn die je graag aan de orde wilt laten komen tijdens de vergadering, vernemen wij dit graag vooraf.

Vanzelfsprekend is de lezing interactief en is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Agenda

Tijd Onderwerp
17.30 - 18.30 uur    Opening
Ingekomen stukken / mededelingen
Start lezing
18.30 - 19.15 uur Dinerbuffet
19.15 - 20.15 uur Vervolg lezing
Rondvraag
Sluiting
20.15 uur Informele afsluiting