Vergadering Afdeling Centrum

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

  15.30 uur

  Ontvangst15.45 uur

Welkom en mededelingen door de voorzitter15.55 uur

Uitrol NBA Themagroepen
Hoe vaak spart u echt met collega’s over het vak, over dat ene waarderingsvraagstuk, de toepassing van de regelgeving, de wijze van toetsen of juist de impact van digitale ontwikkelingen?
In de afdeling Oost merkten ze dat er op de afdelingsvergaderingen eigenlijk weinig gelegenheid was om echt de diepte in te gaan en samen met vakgenoten vraagstukken te doorgronden. Om invulling te geven aan die behoefte is afdeling Oost gestart met themagroepen. Dit is een succes!

Daarom is door afdeling Oost het initiatief genomen om dit concept van themagroepen verder uit te rollen over de afdelingen en kringen in heel Nederland. De NBA ondersteunt dit initiatief en is hiervoor een landelijke pilot gestart, welke door de afdeling Oost wordt uitgedragen. In onze afdelingsvergadering op donderdag 14 november 2019 komen zij dit initiatief bij ons presenteren. Daarbij geven Edward Spiegel en Sibert van Gaal en de landelijke themagroep coördinator Suzanne Vink, een toelichting op de NBA pilot en laten ze ons op interactieve wijze kennismaken met het concept themagroepen.16.45 uur

Brein in balans
Inleider::dr. Andreas Wismeijer, een gedreven onderzoeker en docent aan de Universiteit van Tilburg, die graag nieuwe dingen leert en deze met aanstekelijk enthousiasme overbrengt op anderen
Onderwerp: Brein in balans, meer effectief met minder stress
Het brein is een bijzonder orgaan dat zorgt voor een ideale afstemming van ons lichaam op de omgeving. Maar wanneer die omgeving te druk is, kan dat leiden tot stressklachten. We voelen ons dan overvraagd en vaak gaat dit gepaard met vermoeidheidsklachten, slaapproblemen en moeite om te ontspannen. Door beter te begrijpen hoe en in welke omstandigheden het brein optimaal tot zijn recht komt kunnen we zelf een hoop doen om ons meer stressbestendig te maken.

Doelstelling: Het huidige werken leunt sterk op het gebruik van allerlei ICT-oplossingen en daardoor zijn we vaak in staat om plaatsonafhankelijk te werken. Dat kan ook spanning opleveren.
Je krijgt op toegankelijke wijze inzicht in de werking van het brein en krijgt concrete tips mee om het brein beter in te zetten met minder overprikkeling, stress en vermoeidheid en een hogere productiviteit tot gevolg.

Inhoud: Tijdens deze bijeenkomst verkennen we eerst kort en op toegankelijke wijze de anatomie van het brein. Vervolgens onderzoeken we op welke manier al die hersenstructuren samenwerken en welke principes hier leidend zijn. Dit geeft de ideale basis om te begrijpen wat de invloed is van de werkomgeving op de werking van ons brein. Aan de hand van vele herkenbare voorbeelden en oefeningen wordt eerst de standaardwerkdag besproken en ontdekken we wat daaraan niet optimaal is. Vervolgens worden concrete tips aangereikt om ons brein en de omgeving optimaal op elkaar af te stemmen voor het optimale resultaat: een brein in balans.

Enkele thema’s die aan bod zullen komen:
- Hoe werkt ons brein en hoe gaat het met informatie om?
- Hoe komt het dat je besluitvorming meer reflexmatig en automatisch wordt wanneer je moe bent?
- Hoe ziet, vanuit het brein gezien, een ideale en productieve
werkdag eruit?
- Welke concrete handvatten zijn er om meer productiviteit uit ons
brein te  halen met minder moeite?
- Als het werk ’s avonds thuis doorgaat, presteren we dan nog effectief?
- Hoe komt het dat heuristics en cognitieve biases hele slimme mensen  
   domme dingen laten doen?
- Welke factoren hebben de grootste invloed hebben op je stressbalans 
   en hoe kun je in balans blijven, ook onder hoge werkdruk?

Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van recente en aansprekende praktijkvoorbeelden.18.15 uur

Dinerbuffet19.30 uur

Jaarverslaggeving en Onroerend Goed
John Weerdenburg AA is mede-oprichter van de adviesorganisatie Auxilium Adviesgroep BV te Leusden.
Zijn werkzaamheden zijn voornamelijk het verlenen van vaktechnische ondersteuning bij accountantskantoren in het mkb. Daarnaast begeleidt hij kantoren bij de collegiale toetsingen en implementatie van kwaliteitsystemen. John is tevens docent op vele vaktechnische terreinen in het mkb.
John zal een inleiding verzorgen over Jaarverslaggeving van Onroerend Goed. Thema’s als waarderen tegen actuele waarde en fiscale waarde komen aanbod. Hoe om te gaan met Onroerend Goed in eigen gebruik. Hoe verwerk je vastgoedbeleggingen? John besteed bij deze inleiding ook aandacht aan de kosten voor groot onderhoud.21.00 uur

Afsluiting

U ontvangt van de NBA een bewijs van deelname onder de voorwaarden dat u:

  • zich digitaal hebt aangemeld;
  • zowel bij aanvang als aan het eind van deel I en deel II de presentielijst hebt getekend.

Wij hopen u op donderdag 14 november a.s. te mogen begroeten op deze afdelingsbijeenkomst.


Volgende vergaderingen:

  • 12 december 2019
  • 20 februari 2020
  • 16 april 2020
  • 4 juni 2020
  • 1 oktober 2020
  • 9 december 2020