Vergadering Afdeling Oost

Op dinsdag 21 mei is de afdelingsbijeenkomst van afdeling Oost. Het onderwerp is: Wet Arbeidsmarkt in Balans / Wat betekent de NBA voor u? 

Wij zijn enthousiast dat Roelof van Marrum bereid is om voor onze afdeling een interactieve lezing te verzorgen over de komende wetswijziging Arbeidsmarkt in Balans. De 2e Kamer heeft deze wetswijziging in Boek 7 BW reeds goedgekeurd, het wachten is nu nog op de 1e Kamer.

Roelof van Marrum is specialist op arbeidsrecht-gebied, hij heeft een eigen adviespraktijk en is reeds lang actief met geven van cursussen op zijn vakgebied in onze branche. Zijn insteek is een praktische benadering van wat komen gaat.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
De komende wetswijziging is een actueel onderwerp waar onze beroepsgroep veel mee te maken heeft. Het betreffen wijzigingen in het arbeidsrecht in het algemeen en het ontslagrecht in het bijzonder.

Wat gaat er bijvoorbeeld wijzigen?

  • ontslag; herinvoering van het cocktailontslag;
  • transitievergoedingen: nieuwe rekenregels m.b.t. hoogte en extra mogelijkheden voor compensatie;
  • oproepkrachten worden minder flexibel;
  • payrollers gaan steeds meer op werknemers lijken;
  • premiedifferentiatie WW-premie; werkgevers gaan (veel) hogere WW-premie betalen, tenzij ze voldoen aan de voorwaarden om een veel lagere premie te betalen;
  • langere periode van tijdelijke contracten.

Tevens komt Harm Mannak, algemeen directeur van de NBA, ons informeren over de veranderingen die zich binnen de NBA voltrekken. De titel van zijn presentatie is: Wat betekent de NBA voor u?

De uitdagingen waarvoor de sector en de NBA worden gesteld volgen elkaar in hoog tempo op. Er ligt een ambitieuze agenda om de geboden kansen te verzilveren en het belang van de sector voor de samenleving beter te onderstrepen. De directie van de NBA praat u daarover graag bij. NBA Open, de nieuwe governance, de vernieuwingsagenda, cultuur & gedrag, en nog veel meer. Het komt allemaal langs en geeft u inzicht in wat de NBA voor u betekent of zal betekenen.