Vergadering Afdeling Noord-Holland

Op maandag 20 mei is de afdelingsvergadering van Noord-Holland. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Kredietunies- financieringsmogelijkheden voor het kredietzoekende MKB en beleggingsoptie voor het vermogende MKB | Wat betekent de NBA voor u?

Presentatie: "Kredietunies- financieringsmogelijkheden voor het kredietzoekende MKB en beleggingsoptie voor het vermogende MKB"

door Marco Tetteroo en Rutger Koopmans

De sprekers zullen een presentatie geven over de werking van kredietunies in Nederland en lokaal in Kennemerland en de mogelijkheden voor MKB bedrijven om een financiering te krijgen. Ook zal ingegaan worden op de voordelen voor de kredietgevende MKB ondernemers."

Marco Tetteroo is voorzitter van de Kredietunie Kennemerland. Marco is ondernemer en vennoot van Finance Partners Haarlem en in het verleden o.a. directeur Bedrijven bij Rabobank geweest.

Rutger Koopmans is voorzitter van de landelijke Vereniging Samenwerkende Kredietunies. Rutger is adviseur, commissaris en ondernemer en in het verleden o.a. Senior Executive Vice President van ING Wholesale International geweest.

Presentatie: "Wat betekent de NBA voor u?"

door de heer Berry Wammes (NBA) 

Berry Wammes, directeur van de NBA zal met ons van gedachten wisselen over de veranderingen binnen de NBA. Er gebeurt een heleboel: de sector heeft een ambitieuze vernieuwingsagenda, de dialoog over cultuur en gedrag, de veranderagenda audit, de CTA die zich over onze sector buigt en niet in de laatste plaats: het project NBA Open. Bij NBA Open praten we met onze leden over wat zij van de NBA nodig hebben, wat zij van de NBA verwachten en hoe we de NBA kunnen inrichten op een manier die voor het beroep en de beoefenaars van dat beroep het beste is. Alvast meer weten? Ook in Friesland, Groningen en Drente gaat NBA Open.