Themabijeenkomst & ledengroepvergadering accountants in business

'De Keuze van Bob Hoogenboom'

Graag nodigen wij u uit voor de ledengroepvergadering & themabijeenkomst accountants in business, op donderdag 23 mei. Naast het formele gedeelte met herbenoeming van 2 bestuursleden, voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, krijgt u tijdens de themabijeenkomst een film te zien op het gebied van fraude, naar keuze van Bob Hoogenboom (hoogleraar forensic business studies Nyenrode).

pe
3

Andere locatie en extra plaatsen

Update 9 mei 2019
U kunt zich nog aanmelden voor de Themabijeenkomst & ledengroepvergadering accountants in business op donderdag 23 mei. Vanwege grote belangstelling (160+) wijkt de NBA uit naar een locatie (Amsterdam Arena Towers) met extra capaciteit, zodat niemand de keuzefilm van Bob Hoogenboom (Nyenrode) hoeft te missen. Uiteraard bent u tevens bij de formele punten van de vergadering (stemming over bestuursfuncties): start 16.00 uur en de borrel is vanaf 19.30 uur. Goed bereikbaar (ov en parkeren).

Informatie locatie en parkeren »

 

Met deze bijeenkomst willen we het bewustzijn en de bespreekbaarheid rond het onderwerp fraude vergroten. Welke film u gaat kijken hangt af van de keuze van Bob Hoogenboom. Hij bespreekt de belangrijkste thema's uit deze film en gaat vervolgens met u in debat.

Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting fraudefilmfestival.

Agenda

Tijd Wat
15.30 - 16.00 uur Inloop
16.00 - 16.15 uur Officiële gedeelte van de vergadering met voorstelronde kandidaten bestuursfuncties, uitleg verkiezingsprocedure, vaststellen rooster van aftreden en notulen.
16.15 - 19.20 uur Keuze van Bob Hoogenboom inclusief korte pauze met filmsnacks
19.20 - 19.30 uur Uitslag van de verkiezing voorzitter, vicevoorzitter en twee bestuursleden
19.30 - 20.30 uur Afsluiting en borrel
oranje-lijn.png

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Het ledengroep bestuur accountants in business bestaat uit 7 personen die door de ledenvergadering zijn benoemd. Conform het rooster van aftreden leggen twee bestuursleden de heer C. (Coen) Reinders RA en mevrouw I. (Ingrid) Hems AA, hun functie neer. Zij zijn beide benoemd in een lopende termijn en daarom herbenoembaar op grond van artikel 17 lid 5 en 6 van de Wet op het accountantsberoep. Op grond van artikel 13 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het ledengroep bestuur accountants in business deze kandidaten aan.

 

De heer Drs. C.J.H. Reinders RA

Mijn naam is Coen Reinders en sinds 1991 ben ik bij de NBA ingeschreven als registeraccountant. Ondanks dat ik nooit als openbaar accountant heb gewerkt heb ik wel de kans gekregen om mijn RA kennis in te zetten in vele functies waarvan de laatste jaren als CFO, Director Control / Finance / ICT bij TriFinance, Wereldhave, Schiphol. Van 2013 t/m 2017 ben ik lid geweest van de programmaraad NBA-VRC opleidingen.
In mijn eerste periode als bestuurslid vanaf midden 2017 heb ik aan vele onderwerpen mogen bijdragen, in het bijzonder:

  • Nieuw tijdschrift (thema blad) als opvolger van MCA
  • Organisatieontwikkeling NBA en de impact op de ledengroep AIB
  • Toekomst visie op de Finance Professional

In de komende periode ga ik mij er voor inzetten dat de Accountant in Business een goede en eigentijdse dienstverlening ontvangt na de implementatie van de nieuwe NBA organisatie.

Mevrouw I.M. Hems AA

Ik ben Ingrid Hems (42 jaar) en ben concernhoofd Bedrijfsvoering en financiën bij Ergon. Daarvoor heb ik bij PwC gewerkt en voor de gemeente Eindhoven (sociaal domein) gewerkt. U kent mij wellicht nog van de ALV van vorig jaar. Sindsdien ben ik vol enthousiasme aan de slag gegaan samen met de bestuursleden van AiB. Binnen het bestuur houd ik me o.a. bezig met de kwaliteit van ons beroep en onze kracht als AiB binnen de keten. Graag blijf ik ook de komende vier jaar actief voor de ledengroep om zo mijn bijdrage te leveren aan ons mooie beroep.

oranje-lijn.png

Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Op grond van artikel 17 lid 1 van de Verordening op de ledengroepen worden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het ledengroep bestuur, jaarlijks door de leden van de ledengroep uit het ledengroep bestuur benoemd. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het ledengroep bestuur zijn terstond herbenoembaar zoals bepaald in artikel 17 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen.

Het ledengroep bestuur draagt de heer J.B.M. van Hoeven RA voor als voorzitter en mevrouw J.M.J. Bovens RA RC als plaatsvervangend voorzitter.

De heer J.B.M. van Hoeven RA

Jasper van Hoeven RA is als interim-bestuurder actief vanuit Farijs management & advies. Sinds 9 november 2016 maakt hij deel uit van het ledengroep bestuur accountants in business. Vanaf 6 november 2018 is hij voorzitter. Ook maakt hij sinds juni 2017 deel uit van het algemeen bestuur van de NBA, als afgevaardigde van het bestuur van de ledengroep accountants in business.

Mevrouw J.M.J. Bovens RA RC

Hannie Bovens RA RC is werkzaam als manager bij de afdeling Group Finance van APG Groep. Sinds 31 oktober 2017 maakt zij deel uit van het ledengroep bestuur accountants in business. Vanaf 6 november 2018 is zij plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van de ledengroep accountants in business.

 

Op grond van artikel 13, leden 1 en 3, van de Verordening op de ledengroepen hebben ten minste vijftig leden gezamenlijk tot 2 mei 2019 de gelegenheid hierop te reageren door hunnerzijds andere kandidaten aan te bevelen onder vermelding van de desbetreffende vacature. Deze aanbevelingen kunnen worden gezonden aan Mr. Erica Steenwijk AA, secretaris van het ledengroep bestuur accountants in business (e.steenwijk@nba.nl).