Vergadering Afdeling Noord-Holland

Agenda

NBA afdelingsbijeenkomst maandag 18 januari 2019 te Akersloot

  1. Opening (om 16:00 uur)
  2. Vaststelling agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. 16.05-18.10 – Presentatie door Mevrouw Elly van der Velden (Kriton) met de titel: ‘Rode en groene vlaggen’, ‘Lessen uit het tuchtrecht’, ‘Hoe voorkom je een uitglijder?’ Deze presentatie wordt onderbroken voor een (korte) pauze
  5. Rondvraag
  6. 18:10 uur Sluiting


Presentatie door Mevrouw Elly van der Velden (Kriton) met de titel”
   ‘Rode en groene vlaggen’, ‘Lessen uit het tuchtrecht’
Tijdens deze presentatie passeren verschillende tuchtrechtuitspraken de revue. Aan bod komen onder meer de zorgplicht van de accountant, fiscale fraude, samenstellingsopdrachten en advisering. Waar gaat het in de praktijk mis? Tot hoever gaat de zorgplicht van de accountant? Hoe ga je om met objectiviteit? En wat zijn de attentiepunten in de communicatie? Na de presentatie heb je antwoord op deze vragen en weet je hoe je een uitglijder kunt voorkomen.

Over Elly van der Velden
Elly van der Velden AA is mkb-accountant en werkzaam bij Kriton. Tot 1 maart jl. was zij werkzaam bij het bureau vaktechniek van BDO. Daarnaast is zij lid van de Accountantskamer en onderzoeker bij het NEMACC. Vanuit die rol heeft zij onderzoek gedaan naar risicogericht samenstellen en materialiteit in het mkb.

Bewijzen van deelname
De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:

  • zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
  • zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.