Algemene Ledenvergadering

Op maandag 17 juni 2019 vindt de NBA Ledenvergadering plaats in de Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort, aanvang 16:00 uur (aanmelden vanaf 15.30 uur). Op de agenda staan de (her)verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, het Jaarrapport 2018 (inclusief bestuursverslag en jaarrekening) en enkele ontwerpverordeningen.

Aanmelden en machtigen

Leden die niet zelf op de Ledenvergadering aanwezig kunnen of willen zijn, kunnen een ander lid verzoeken namens hem/haar te stemmen en deze daartoe een volmacht verlenen. Lees eerst de procedure volmachtverlening

 

Creatieve Conferentie

Voorafgaand aan de ALV wordt de Creatieve Conferentie 'Wisselwerking' gehouden; zie hiervoor de pagina Creatieve Conferentie. U kunt zich aanmelden voor de ledenvergadering, voor de Creatieve Conferentie of voor allebei.

 

Voor meer informatie over de ALV